British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Ebrill 2011, 11:32 GMT 12:32 UK
Pr priod yn ennill tlws am waith gyda phobl ifanc

Dennis ac Enid Davies (llun Urdd Gobaith Cymru)
Mae'r pr wedi bod yn hyfforddi pobl ifanc yr ardal ers bron i 40 mlynedd

Pâr priod o Ddyffryn Conwy sydd wedi ennill Tlws John a Ceridwen Hughes mudiad Urdd Gobaith Cymru eleni am eu gwaith yn hyfforddi pobl ifanc eu hardal.

Dennis ac Enid Davies o Lanrwst yw enillwyr 2011.

Rhoddir y tlws yn flynyddol i bobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i ieuenctid Cymru.

Enwebwyd Dennis ac Enid Davies am y wobr gan ieuenctid ardal Llanrwst a oedd yn "awyddus i ddangos eu diolch i'r ddau am eu gwaith diflino yn arwain Aelwyd Bro Cernyw, Adran Bentref Carmel ac Aelwyd Llanrwst ers bron i 40 mlynedd".

'Profiad arbennig'

Cafodd Mr a Mrs Davies wybod eu bod wedi ennill y tlws yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Llansannan pan ymunodd cyn aelodau'r aelwyd gyda'r aelodau presennol ar y llwyfan ar ddiwedd perfformiad parti llefaru'r aelwyd.

Dywedodd Dennis: "Roeddwn i'n methu deall beth oedd yn mynd ymlaen wrth weld aelodau o'r parti llefaru efo darn o bapur yn eu dwylo, a hwythau wedi bod yn dysgu'r darn ers wythnosau!

Roedd Dennis ac Enid yn mynd a ni i gyd i lawr i Aberystwyth yn eu ceir ac yn trefnu popeth ar gyfer y diwrnod.
Arwel Elias, Aelwyd Llanrwst

"Ond roedd o yn brofiad arbennig unwaith y sylweddolais beth oedd yn digwydd efo'r gynulleidfa i gyd ar eu traed yn clapio a gweiddi wrth i Enid a minnau fynd ar y llwyfan."

Un o'r bobl ifanc enwebodd Dennis ac Enid ar gyfer y wobr oedd Arwel Elias, cyn aelod o Adran Bentref Carmel ac Aelwyd Llanrwst.

Yn ôl Arwel: "Doedd gan yr un ohonom fel hogiau Llanrwst ddiddordeb mewn cystadlu yn yr Eisteddfod, felly roedd o fudd mawr i ni gael cystadlu yng nghystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

"Roedd Dennis ac Enid yn mynd a ni i gyd i lawr i Aberystwyth yn eu ceir ac yn trefnu popeth ar gyfer y diwrnod. Rydym yn gwerthfawrogi cymaint y mae Dennis ac Enid wedi ac yn ei wneud i bobl ifanc yr ardal."

'Dyled fawr'

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: "Mae'r Urdd yn falch iawn o gael cyflwyno Tlws John a Ceridwen Hughes i Dennis ac Enid Davies i ddathlu a diolch iddynt am y blynyddoedd o ymroddiad, cyfleon a phrofiadau maen nhw wedi eu cynnig i ieuenctid Dyffryn Conwy. Mae dyled yr Urdd a'u cymuned yn fawr iddynt."

Bydd Tlws John a Ceridwen Hughes yn cael ei gyflwyno i Dennis ac Enid Davies mewn seremoni nos Iau, 2 Mehefin 2011 ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Abertawe.

Sefydlodd Dennis Davies Aelwyd Bro Cernyw yn 1974.

Wedi iddo briodi Enid yn 1975 bu'r ddau yn hyfforddi pobl ifanc tuag at Eisteddfod yr Urdd mewn amryw o gystadlaethau gwahanol.

Bu'r ddau hefyd yn rhedeg Adran Bentref Carmel ac yn arwain Aelwyd Llanrwst.

Cawsant eu henwebu am "hyfforddi, yn ogystal â chario'r plant o amgylch Cymru i gystadlu mewn gwahanol chwaraeon ac eisteddfodau".

Mae Tlws John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Gerallt a Dewi Hughes, yn enw eu diweddar rieni a oedd yn flaengar iawn ym maes datblygiad ieuenctid.HEFYD
Canmol 'llafur diflino' Jennifer
03 Meh 10 |  Newyddion
Tlws am gyfraniad i ddau
29 Mai 09 |  Newyddion
Anrhydeddu Nia gyda thlws
29 Mai 08 |  Newyddion
Anrhydeddu gwirfoddolwr gweithgar
31 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific