British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Ebrill 2011, 05:35 GMT 06:35 UK
Llafur: 'Dau ddewis'

Peter Hain a Carwyn Jones yn siarad a heddweision
Bydd Peter Hain a Carwyn Jones yn lansio'r ymgyrch

Neges Llafur wrth lansio'i ymgyrch etholiadol yw bod dau ddewis gan Gymru - wynebu toriadau'r Ceidwadwyr neu fod Llafur yn sefyll i fyny dros Gymru.

Roedd dau lansiad yn digwydd ar yr un pryd - un yn y gogledd yn Llandudno ac un yn y de yn Llanelli, y ddwy dref mewn etholaethau enillodd Plaid Cymru yn etholiad 2007.

Roedd Peter Hain AS yn y de ac arweinydd Llafur Cymru Carwyn Jones yn y gogledd ddydd Iau yn dweud mai Llafur yw'r unig blaid all sefyll i fyny dros Gymru.

Roedden nhw'n annog pobl Cymru i bleidleisio Llafur fel eu bod yn gallu ffurfio llywodraeth fwyafrif yn y Cynulliad ar ôl yr etholiad.

26 o'r 60 sedd posibl oedd gan Lafur yn y Cynulliad diwethaf, orfododd iddyn nhw i glymbleidio â Phlaid Cymru.

Y nod pendant y tro hwn yw ennill digon o seddi ychwanegol er mwyn ffurfio llywodraeth fwyafrif ar ôl etholiad Mai.

Mae Carwyn Jones eisoes wedi dweud y byddai'n ceisio ffurfio llywodraeth pe bai Llafur yn ennill 31 sedd - mwyafrif o 1.

Pum addewid Llafur

Mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gael prentisiaeth a chyfleoedd hyfforddi

Cyfle i weld meddygon teulu gyda'r nos ac ar ddydd Sadwrn.

Mwy o gyllid i ysgolion.

500 yn fwy o heddweision cymunedol i greu cymunedau mwy diogel.
Dyblu nifer y plant sy'n manteisio ar ofal plant am ddim ac ymweliadau iechyd.

Addewidion

Mae pum addewid etholiadol gan Lafur, addewidion maen nhw'n dweud fydd yn creu swyddi a gwella cymdeithas.

Maen nhw'n addo creu hyd at 4,000 o swyddi'r flwyddyn trwy Gronfa Swyddi Cymru ac i greu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gael prentisiaeth.

Addewid arall yw i'w gwneud hi'n haws i bobl sy'n gweithio i weld meddyg ar amser cyfleus trwy orfodi meddygfeydd i agor ar benwythnosau a gyda'r nos.

Mae addewidion hefyd i roi mwy o arian i ysgolion, 500 o heddweision cymunedol ychwanegol a dyblu'r nifer o lefydd gofal plant am ddim.

Neges i San Steffan

Yn ogystal, mae Llafur yn addo cadw rhai o ymrwymiadau llywodraethau Llafur ers dechrau datganoli, fel presgripsiynau am ddim, teithio ar y bws am ddim i'r henoed, brecwast am ddim a llaeth am ddim i blant o dan saith oed.

Yn annerch ymgyrchwyr yn Llandudno, dywedodd Carwyn Jones: "Tra bod pedair plaid wleidyddol yng Nghymru, dim ond i ddau gyfeiriad all y wlad fynd - ymlaen tuag at degwch gyda Llafur neu yn ôl gyda thoriadau'r Torïaid.

"Ni yw'r unig blaid yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i daclo diweithdra ymysg pobl ifanc a gwarchod cenhedlaeth goll sydd wedi eu hamddifadu gan lywodraeth San Steffan dan arweiniad y Torïaid.

"Os yw pleidleiswyr eisiau cadw prescripsiynau am ddim, cadw pasys bws am ddim a chadw brecwast am ddim yna dim ond pleidlais i Lafur all sicrhau hynny."

Dywedodd Mr Hain yn Llanelli bod yr etholiad yng Nghymru yn gyfle i anfon neges at lywodraeth San Steffan.

"Mae'r Ceidwadwyr yn gwneud toriadau dwfn yn rhy gyflym ac mae'n effeithio'n andwyol ar economi Cymru wrth roi straen ar deuluoedd sy'n gweithio'n galed yng Nghymru.

"Mae'n hanfodol bod Cymru'n ethol llywodraeth Lafur."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific