British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Ebrill 2011, 15:20 GMT 16:20 UK
C & A: Etholiad 2011

Ar Fai 5 2011 bydd etholwyr ar draws Cymru yn pleidleisio yn Etholiad y Cynulliad.

Yn sicr, fe fydd ymgyrchu brwd gan ymgeiswyr dros yr wythnosau nesaf.

Ond beth yn union fydd hyn yn ei olygu i bobl Cymru?

Pryd mae Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Bydd pedwerydd Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael ei gynnal ar Fai 5 2011. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am hyd at 10pm. Bydd hyn yn arwain at ethol 60 Aelod Cynulliad - 40 aelod etholaethol ac 20 aelod o rhanbarthol.

Sawl pleidlais fydd gan bob etholwr yng Nghymru?

Bydd gan bob etholwr ddwy bleidlais. Bydd y bleidlais gyntaf yn ethol ymgeisydd yn Aelod Cynulliad i etholaeth, a hynny drwy system "y cyntaf i'r felin". Mae'r ail bleidlais ar gyfer ymgeiswyr sydd ar y rhestr ranbarthol. Bydd yr ymgeiswyr yma'n cael eu hethol drwy system cynrychiolaeth gyfrannol.

Pryd fydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi?

Am 10pm fe fydd y gorsafoedd pleidleisio ar draws Cymru yn cau ac fe fydd y canlyniadau yn dod i law cyn gynted ag y mae pob papur pleidleisio wedi cael ei wirio a'i gyfri. Mi fydd papurau pob rhanbarth yn cael eu wirio ar nos Iau ac fe fydd pob rhanbarth heblaw Gogledd Cymru yn cyfri trwy'r nos ac fe fydd canlyniadau yn dod erbyn tua 6.00am ar Fai 6. Fe fydd Gogledd Cymru yn dechrau cyfri am 9.00am bore dydd Gwener ac fe fydd y canlyniadau ar gael cyn 4.00pm y diwrnod yna.

Os nad oes mwyafrif gan un blaid, beth fydd yn digwydd wedyn?

Os na fydd gan unrhyw blaid fwyafrif yna mae'n bosib y bydd un o ddau beth yn digwydd. Fe allai'r blaid fwyaf, gyda sêl bendith y pleidiau eraill, lywodraethu fel llywodraeth leiafrifol. Ar y llaw arall mae'n bosib y bydd trafodaethau rhwng y pleidiau er mwyn ffurfio llywodraeth glymblaid.

Pryd fydd y senedd yn ail ymgynnull?

Wedi'r etholiad ar Fai 5 fe fydd y Cynulliad newydd ym Mae Caerdydd yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos sy'n dilyn. Bryd hynny fe fydd yr aelodau yn ethol Llywydd newydd i'r Cynulliad. Rhaid i'r Cynulliad newydd ethol Llywydd newydd o fewn saith diwrnod i'r etholiad.

Sut bydd y Prif Weinidog newydd yn cael ei ddewis?

Ar ôl Etholiad y Cynulliad, fe fydd gan y pleidiau 28 niwrnod i ffurfio llywodraeth ac i enwebu Prif Weinidog Cymru. Unwaith y bydd y Cynulliad wedi cytuno ar y sawl i'w enwebu, bydd Prif Weinidog Cymru yn cael ei benodi gan y Frenhines.

Sut bydd y Cabinet newydd yn cael ei ddewis?

Unwaith y mae Prif Weinidog Cymru yn cael ei benodi/phenodi bydd Gweinidogion Cymru a Dirprwy Weinidogion Cymru yn cael eu penodi gan Brif Weinidog Cymru gyda chymeradwyaeth ei Mawrhydi.

Mae pleidlais arall ar Fai 5 hefyd - refferendwm ar newid y drefn bleidleisio. Mae mwy o wybodaeth ymaNEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific