British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Ebrill 2011, 16:25 GMT 17:25 UK
Addewid i rewi tollau Pont Hafren

Tollau Pont Hafren
Mae'r Ceidwadwyr yn addo cadw'r doll yn 5.70 i geir

Mae'r Ceidwadwyr yn dweud na fydden nhw'n cynyddu'r doll i groesi Pont Hafren.

Byddai cadw'r doll ar y £5.70 presennol am bedair blynedd yn costio £29 miliwn i'r Cynulliad, yn ôl y blaid.

Mae Llafur yn disgrifio'r addewid fel "ystum gwleidyddol", mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud na fyddai'n effeithio ar lorïau ac mae Plaid Cymru'n galw am doll o £2 ar ôl 2017.

Astudiaeth annibynnol

Mae'r Ceidwadwyr hefyd wedi ymrwymo i gomisiynu astudiaeth annibynnol o effaith y tollau ar economi Cymru pe baen nhw'n ennill etholiad Mai.

Pe bai llywodraeth Geidwadol yn rheoli Bae Caerdydd, bydden nhw'n cadw'r doll o £5.70 am gar ar bontydd yr M48 a'r M4 tan 2015.

Fe fyddai'r llywodraeth honno'n talu'r cwmni sy'n rhedeg tollbyrth y pontydd - Severn River Crossing plc - i gynnal y pris presennol.

Argymhelliad i ostwng y pris

Fis Rhagfyr y llynedd, dywedodd yr ASau ar y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig y byddai lleihau pris y doll yn achosi "costau mawr."

Ond un o argymhellion y pwyllgor oedd i dorri'r tollau a rhoi gostyngiadau i bobl sy'n dibynnu ar groesi'r bont am eu bywoliaeth.

Dywedodd Mohammad Asghar, ymgeisydd y Ceidwadwyr yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru, fod ei blaid am "ryddhau teuluoedd o faich y cynnydd ym mhris y doll dros y bont."

"Mae'r ymrwymiad yma'n rhoi stop ar y cynnydd blynyddol ac yn sicrhau bod y gost i yrrwyr ceir yn lleihau mewn termau real dros dymor nesaf y Cynulliad."

Datganoli pontydd

Dywedodd Plaid Cymru y dylai'r Cynulliad gael pŵer dros bontydd ac y dylai'r doll fod yn llai na £2 ar ôl iddyn nhw ddod nôl i ddwylo'r cyhoedd yn 2017.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru'n dechrau trafodaethau'n syth i ddatganoli rheolaeth dros bontydd, neu i gael rheolaeth ar y cyd, dros bontydd i Gymru," meddai ymgeisydd y blaid yn Islwyn, Steffan Lewis.

"Pe baen ni'n rheoli'r pontydd, bydden ni'n lleihau'r gost i lai na £2 y car."

Costau tanwydd

Tra'n ymgyrchu yn y Barri, dywedodd Jane Hutt, ymgeisydd Llafur ym Mro Morgannwg, bod y cynnig yn "ddim" o ran ymdrin â'r mater.

"Os nad ydyn nhw'n mynd i wneud rhywbeth am bris tanwydd ac yn y blaen, wel beth mae'n ei olygu o ran rhewi'r doll?

"Nid yw'n ddim ond ystum gwleidyddol os ydych chi'n gofyn i fi."

'Treth ar fusnes'

Mae ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Nwyrain Casnewydd, Ed Townsend, yn dweud bod angen cael gwared ar y tollau ond bod cynlluniau'r Ceidwadwyr yn golygu y bydd lorïau'n dal i orfod talu.

"Byddai'r dreth ar fusnesau yn parhau," meddai Mr Townsend.

"Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lobïo'r ysgrifenydd gwladol sy'n gyfrifol am y mater yma - yn gyntaf Llafur a nawr y Ceidwadwyr - yn gyson.

"Efallai y dylai'r Ceidwadwyr wneud yr un peth."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
Pont Hafren: 'Lleihau'r tollau'
22 Rhag 10 |  Newyddion
Talu mwy i groesi'r pontydd
09 Tach 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific