British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Ebrill 2011, 13:09 GMT 14:09 UK
Trin canser: Barn y pleidiau

Cyffuriau canser

Mae elusen wedi cyhoeddi bod rhai cyffuriau canser ar gael yng Nghymru ond ddim yn Lloegr.

Yn ôl adroddiad y Sefydliad Canserau Prin, doedd 30 o gleifion yng Nghymru rhwng Hydref 2009 a Rhagfyr 2010 ddim wedi cael cyffuriau "allai fod wedi estyn eu bywydau."

Ar ben hynny, apeliodd 91 o gleifion am arian am driniaeth oedd wedi cael ei argymell gan feddyg gan ddefnyddio "gweithdrefnau achosion neilltuol" gan nad oedd ar gael fel arfer.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud y byddai'r llywodraeth nesaf yn ystyried canlyniadau'r adroddiad a'i argymhellion.

Ond beth fyddai'r pleidiau gwahanol yn ei wneud am y sefyllfa pe baen nhw'n ffurfio llywodraeth?

CEIDWADWYR

Nod y Ceidwadwyr yw creu cronfa £10 miliwn i gyffuriau canser a phenodi cyd-drefnydd i weithredu Cynllun Canser Cenedlaethol.

Dywedodd Nick Ramsay, ymgeisydd y Ceidwadwyr yn Nhrefynwy, fod hon yn "dystiolaeth bellach bod triniaethau a meddyginiaeth sydd ar gael yn hawdd i gleifion y Gwasanaeth Iechyd yn yr Alban a Lloegr yn cael eu gwarafun i gleifion o Gymru.

"Er mwyn taclo'r loteri côd post byddai'r Ceidwadwyr Cymreig yn creu cronfa gancr £10 miliwn er mwyn sicrhau bod meddyginiaethau newydd ar gael i gleifion sydd heb gael eu cymeradwyo gan NICE oherwydd cost."

"Byddai Cronfa Gyffuriau Canser yn sicrhau bod Cymru'n gyfartal â gweddill y DU ac yn sicrhau nad yw cleifion o Gymru dan anfantais."

DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn addo cyflwyno Cynllun Canser Cenedlaethol cynhwysfawr, gan ddefnyddio arian sydd gan y Gwasanaeth Iechyd eisoes i gyllido'r meddyginiaeth a'r therapi mwyaf effeithiol.

Fe fydd cyfleusterau gwell yn helpu lleihau amser aros a gwella safon byw cleifion.

Dywedodd Veronica German, ymgeisydd ar frig rhestr ranbarthol Dwyrain De Cymru y blaid, ei bod yn croesawu'r adroddiad.

"Ar hyn o bryd dydy Cymru ddim yn cynnig 20 triniaeth ar gyfer mathau prin o ganser ac mae hynny'n gwbl annerbyniol.

"Mae Llafur a Phlaid Cymru wedi dangos eu bod nhw'n hollol ddiglem pan maen nhw'n dweud bod Lloegr yn ceisio dal i fyny gyda Chymru a'i Chronfa Gyffuriau Canser.

"Mae'r adroddiad yma'n dangos bod y datganiad yna ar y gorau yn anghywir.

"Fel rhan o'n strategaeth mae'r blaid wedi ymrwymo i sefydlu rhaglen debyg i'r Gronfa Gyffuriau Canser fyddai'n cael gwared ar yr anghydraddoldeb rhwng Cymru a Lloegr."

Fe fydd y blaid yn rhyddhau papur am hyn yn hwyrach yn yr ymgyrch.

PLAID CYMRU

Byddai Plaid Cymru yn rhoi Cynllun Canser Cenedlaethol ar waith fydd yn cynnwys gweithiwr allweddol i bob claf a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Canser.

Helen Mary Jones, ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli, lansiodd bolisi canser y blaid yn ddiweddar a dywedodd fod adroddiad dydd Mercher yn cyfiawnhau safbwynt y blaid i roi blaenoriaeth i ganser.

"Mae cynllun tymor hir yn hanfodol er mwyn sicrhau bod darganfyddiadau newydd yn parhau i gael eu gwneud a bod cleifion yn manteisio ar fwy o ymchwil, triniaethau a gwasanaethau effeithiol.

Dyna pam mae Cynllun Canser Cenedlaethol i Gymru yn ymrwymiad allweddol yn ein maniffesto ... cynllun fydd yn lleihau cyfraddau'r clefyd, yn cynyddu'r nifer sy'n goroesi canser ac yn sicrhau bod pobl yn byw bywydau iach, cynhyrchiol ar ôl cael diagnosis.

"Fel rhan o'n cynllun ni, byddai pob person sy'n dioddef o ganser yn cael nyrs arbenigol."

LLAFUR

Mae Llafur yn addo gwella cefnogaeth a gofal i bobl sydd wedi cael diagnosis ac yn gwella - a chreu swyddog cyswllt penodol i bob person sy'n dioddef.

"Maen nhw wedi dweud iddyn nhw gyflwyno'r Cynllun Canser cyntaf erioed i Gymru.

Yn ogystal â hyn, maen nhw wedi dweud eu bod yn cyrraedd targedau allweddol i sicrhau bod cleifion yn cael eu trin ynghynt nag erioed a'u bod nhw'n buddsoddi mwy mewn hosbisau -ac mae pob claf yn cael ei weld o fewn deufis.

Nod Llafur yw sicrhau bod mwy o bobl yn goroesi'r clefyd ac maen nhw wedi dweud eu bod yn anelu at leihau nifer y marwolaethau mewn pobl o dan 75 erbyn 2012 gyda'r nifer sy'n goroesi dros bum mlynedd i gymharu â ffigyrau goroesi Ewrop erbyn 2015.

Mynna Llafur y bydden nhw'n parhau i wneud taclo canser yn flaenoriaeth i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Maen nhw'n dweud y byddai pedwerydd tymor llafur yn cynnig y buddsoddiad sydd ei angen i wasanaethau lleol allu gwella gofal a chryfhau safonau a thargedau.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
Gwrthod cyffuriau i gleifion canser
06 Ebr 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific