British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Ebrill 2011, 17:18 GMT 18:18 UK
Pwy sy o blaid cefn gwlad?

Cefn gwlad Cymru
Polis´au amaeth yn destun trafod

Mae'r pleidiau gwleidyddol yn gwrthdaro wrth geisio ennill pleidleisiau mewn ardaloedd gwledig.

Dywedodd Plaid Cymru fod llywodraeth Llundain yn bygwth bywoliaeth ffermwyr tra bod Llafur wedi dweud eu bod yn sefyll dros Gymru gyfan.

Cyhuddodd y Ceidwadwyr Plaid Cymru o godi bwganod a honnodd y Democratiaid Rhyddfrydol fod polisïau cefn gwlad Plaid Cymru wrth lywodraethu yn "drwsgl".

Mae ffermwyr Cymru yn derbyn tua £280 miliwn y flwyddyn o'r Gymuned Ewropeaidd.

Ailfeddwl

Rwy'n benderfynol o wneud popeth o fewn fy ngallu i atal diddymu taliadau Polisi Amaeth Cyffredin Ewrop
Elin Jones

Plaid Cymru

Wrth ymweld â marchnad amaethyddol ddydd Mawrth, dywedodd Elin Jones o Blaid Cymru y byddai ei phlaid yn "amddiffyn a hybu" cefn gwlad Cymru.

Dywedodd y byddai llywodraeth Llundain yn bygwth taliadau i ffermwyr o Bolisi Amaeth Cyffredin Ewrop ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi gwadu hyn.

Mae hyn wedi i Ysgrifennydd Amgylchedd y DU, Caroline Spelman, alw am ailfeddwl y polisi amaeth, gan ddweud y dylai'r diwydiant fod yn llai dibynnol ar gymorthdaliadau.

Bydd maniffesto Plaid Cymru ar gyfer Mai 5 yn cynnwys polisi i gynyddu'r bwyd lleol sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysbytai, ysgolion a chyrff cyhoeddus eraill.

Dywedodd Ms Jones, ymgeisydd Plaid yng Ngheredigion: "Rwy'n benderfynol o wneud popeth o fewn fy ngallu i atal diddymu taliadau Polisi Amaeth Cyffredin Ewrop a sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn."

Ychwanegodd y byddai ei phlaid yn cydweithio â ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd i gyflenwi ysbytai ac ysgolion, ac yn hybu bwyd a diod o Gymru i ymwelwyr drwy farchnata gwell yma a thramor.

Grwpiau cymunedol

Rydym am weld diwydiant amaeth ffyniannus a llewyrchus yng Nghymru
Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig

Yn y cyfamser, roedd y Ceidwadwyr Cymreig yn hybu siarter i Gymru wledig, gan addo y byddai Llywodraeth Cynulliad Dorïaidd yn gweithio â chynghorau lleol i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus.

Maen nhw hefyd yn cynnig cefnogaeth i grwpiau cymunedol sydd am fod yn gyfrifol am adnoddau lleol megis neuaddau pentref, tafarndai a swyddfeydd post.

Dywedodd Angela Burns, ymgeisydd Ceidwadol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro: "Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymrwymo i sicrhau dyfodol taliadau uniongyrchol hyd at 2020 a thu hwnt yn ystod y trafodaethau i ddiwygio'r Polisi Amaeth Cyffredin.

"Rydym am weld diwydiant amaeth ffyniannus a llewyrchus yng Nghymru, ond yn cydnabod mai taliadau uniongyrchol yw'r ffordd orau i gefnogi ffermwyr dros y blynyddoedd nesaf."

Mynnodd na ddylai Plaid Cymru "godi bwganod" ac na ddylen nhw "ymddiheuro am ddiystyru cymunedau gwledig Cymru a busnesau bychain yn ystod eu blynyddoedd mewn grym".

'Baglu'

Os yw Plaid yn addo amddiffyn y Gymru wledig, lle maen nhw wedi bod am y pedair blynedd ddiwethaf?
Wyn Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Fe feirniadodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Plaid Cymru oherwydd cynllun rheoli tir Glastir Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'r blaid wedi lansio maniffesto gwledig yn etholaeth Trefaldwyn, ac mae'n cynnwys addewid y bydd Ambiwlans Awyr Cymru yn weithredol saith niwrnod yr wythnos.

Dywedodd eu hymgeisydd yn yr etholaeth, Wyn Williams: "Os yw Plaid yn addo i amddiffyn Cymru wledig, lle maen nhw wedi bod am y pedair blynedd ddiwethaf?

"Mewn llywodraeth mae Plaid Cymru wedi baglu o un pwnc gwledig i'r nesa, gan ddechrau gyda'r cynllun Glastir oedd yn fethiant o'r cychwyn."

Tua'r gorllewin

Mae gennym blaid sy'n sefyll dros Gymru gyfan
Carwyn Jones

Llafur Cymru

Dywedodd cyn arweinydd Llafur Cymru, Rhodri Morgan, fod angen i'w blaid berswadio etholwyr i'r gorllewin o Afon Llwchwr yn y de ac Afon Clwyd yn y gogledd.

Mae ei olynydd, Carwyn Jones, wedi dweud: "Mae'r toriadau sy'n cael eu gorfodi ar feysydd heb eu datganoli yn effeithio ar y Gymru wledig yn ogystal.

"Mae gennym blaid sy'n sefyll dros Gymru gyfan.

"Yn ein maniffesto rydym wedi ystyried beth yr ydym angen ei ddweud wrth bobl yn yr ardaloedd gwledig hefyd."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific