British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Ebrill 2011, 16:20 GMT 17:20 UK
Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 'gwawr newydd o ddatganoli'

Kirsty Williams yn annerch cynhadledd Brydeinig y Democratiaid Rhyddfrydol yn Lerpwl, Medi 2010
Bydd Kirsty Williams yn lawnsio ymgyrch ei phlaid yng Nghasnewydd ddydd Mawrth.

Dyma ymgyrch etholiadol bwysica'r Cynulliad - dyna oedd neges arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wrth lansio ymgyrch y blaid.

Mae'n dweud bod rhaid cael gwawr newydd o ddatganoli ar ôl etholiad Mai 5.

Bai Llafur a Phlaid Cymru yw problemau Cymru yn ôl Kirsty Williams ac mae hi'n addo y bydd ei phlaid yn canolbwyntio ar hybu twf economaidd, creu swyddi a gwella sgiliau os bydd ei phlaid yn llwyddiannus yn etholiad Mai 5.

Blaenoriaethu sgiliau

Roedd ymgyrchwyr yng ngholeg Gwent fore Mawrth er mwyn pwysleisio ymrwymiad y blaid i hybu sgiliau.

"Pleidleisiodd pobl Cymru o blaid cryfhau datganoli yn y refferendwm ond maen nhw hefyd eisiau iddo weithio'n well," meddai Ms Williams.

Addewidion y Democratiaid Rhyddfrydol
Creu swyddi trwy roi grantiau hyfforddi - gwerth £2,000 yr un - i fusnesau newydd sy'n sefydlu yng Nghymru ac yn rhoi swyddi i bobl ifanc ddi-waith.
Rhoi mwy o arian i ysgolion trwy roi cyllid ychwanegol i ddisgyblion sydd ei angen fwyaf fel y gall ysgolion fuddsoddi mewn dosbarthiadau llai neu addysg un-i-un a thrwy hynny, daclo'r gwahaniaeth mewn gwariant rhwng Cymru a Lloegr.
Torri amser aros am driniaeth trwy gael gwared â gwastraff. Gwella gofal iechyd trwy symud gwariant aneffeithiol yn y gwasanaeth iechyd i'r rheng flaen.
Ailwampio radical o effeithlonrwydd ynni 12,000 yn fwy o dai trwy ddyblu'r cyllid fydd ar gael i daclo tlodi tanwydd.
Torri ar y cyfyngiadau sy'n atal cynghorau rhag mentro a gweithredu er lles y gymuned leol.

"Rhaid cael gwawr newydd o ddatganoli nawr.

"Mae'r etholiad yma am y math o lywodraeth sydd ei angen ar Gymru."

'Dim mwy o esgusodion'

Dywedodd bod Llafur a Phlaid Cymru wedi gadael y wlad gydag economi wan, ysgolion heb ddigon o gyllid a gwasanaeth iechyd sy'n ddrytach i'w redeg ond yn cyflawni llai.

"Does dim rhyfedd bod Llafur a Phlaid mor awyddus i osgoi siarad am eu record.

"Ac maen nhw wedi gwneud gwastraff a diffyg gallu yn grefft.

"Dim mwy o esgusodion. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod Cymru'n haeddu gwell."

Dywedodd bod gan y Democratiaid Rhyddfrydol bolisïau positif i greu Cymru well.

Un o gonglfeini'r ymgyrch fydd torri gwastraff yn y gwasanaeth iechyd a throsglwyddo'r cyllid i'r rheng flaen.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn addo cau'r bwlch rhwng cyllidebau ysgolion yn Lloegr o gymharu â Chymru ac yn addo creu swyddi trwy dalu cwmnïau i hyfforddi gweithwyr newydd ifanc sydd wedi bod yn ddi-waith.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific