British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Ebrill 2011, 06:37 GMT 07:37 UK
Brys i godi parciau solar

Parc solar
Mae'r llywodraeth eisiau talu llai i barciau solar mawr ac annog unigolion a chwmnau bach.

Dywed cwmni sy'n bwriadu codi tri pharc ynni solar eu bod am geisio cwblhau'r gwaith yn gynt yn hytrach na cholli arian.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi dweud eu bod yn ystyried torri'r tâl mae cwmnïau trydan yn ei dalu i gwmnïau sy'n cynhyrchu ynni'r haul.

Mae Cyngor Sir Gar wedi rhoi caniatâd cynllunio i Gwmni Walters godi parc ynni solar ar safle ger hen bwll glo Cynheidre, ac un arall ger cwrs rasio ceffylau Ffos Las yn Nhrimsaran.

Mae'r cwmni hefyd yn ystyried codi parc tebyg yng Nglyn Nedd.

'Difetha'r farchnad'

Yn ôl Gweinidog Newid Hinsawdd y Llywodraeth, Greg Barker, mae'r farchnad yw awgrymu y bydd cynnydd cyflym a sylweddol yn nifer y parciau ynni solar yn difetha'r farchnad i gwmnïau llai neu i gartrefi unigol, ac i dechnolegau eraill.

Yr ateb yw cwtogi'r gefnogaeth i barciau ynni solar sy'n cynhyrchu mwy na 50kW, ac fe allai'r newid hwnnw ddigwydd ar Awst 1 eleni os caiff ei gymeradwyo.

Mae Cwmni Walters felly yn ceisio codi'r parciau cyn y dyddiad hwnnw, gan na fydd y newid yn cael ei ôl-ddyddio.

'Talu am ei hunan'

Mae'r newid wedi cythruddo rhai o fewn y diwydiant ynni adnewyddol, a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn y maes.

Hefyd mae Aelod Seneddol Llanelli, Nia Griffith, yn dweud y gallai'r newid beryglu dyfodol cynlluniau o'r fath.

Dywedodd: "Dyw'r llywodraeth ddim yn helpu o gwbl yn yr achos hwn.

"Heb yr arian o'r 'feed-in tariffs' i wneud i'r busnes dalu, dyw cwmnïau ddim yn mynd i fuddsoddi mewn paneli haul o gwbl.

Ry'n ni ymhell bell y tu ôl i wledydd eraill yn Ewrop fel yr Almaen, ac mae'n siomedig iawn nad yw'r llywodraeth yn fodlon rhoi mwy o arian i ddatblygu ynni glân fel hyn
Gordon James

Cyfeillion y Ddaear

"Mae lle i gartrefi, ffermwyr, mentrau cymunedol a chwmnïau sy'n gwneud hyn fel masnach. Y peth sy'n bwysig yw bod pobl yn cael eu talu ychydig bach mwy, ac mae hyn yn dod o'r cwmnïau trydan nid o'r llywodraeth.

"Mae e'n talu am ei hunan, ond heb yr arian i sefydlu'r paneli solar yn y lle cyntaf bydd y cwmnïau'n tynnu mas."

'Siomedig iawn'

Roedd Gordon James o fudiad Cyfeillion y Ddaear hefyd yn feirniadol. Dywedodd: "Mae'r cynllun yma wedi bod yn llwyddiannus dros ben ac mae dros 20,000 o systemau wedi cael eu gosod o fewn yn y deg mis cyntaf.

"Fel popeth arall y dyddiau hyn mae'r llywodraeth yn dweud nad oes digon o arian, ond rydym ni a'r diwydiant yn credu eu bod nhw'n torri nôl gormod.

"Mae'r prosiectau cymunedol ac ysgolion ac ati yn mynd i gael llawer llai o arian, ac o ran y parciau ynni mawr, wel mae'r diwydiant yn dweud y bydd hyn yn lladd y farchnad yna'n llwyr.

"Ry'n ni ymhell bell y tu ôl i wledydd eraill yn Ewrop fel yr Almaen, ac mae'n siomedig iawn nad yw'r llywodraeth yn fodlon rhoi mwy o arian i ddatblygu ynni glân fel hyn."

Dywedodd y Gweinidog mai'r bwriad oedd symud y pwyslais, fell y gall cartrefi a systemau bychain elwa yn hytrach na gweld yr arian yn mynd fel elw i nifer bach o gwmnïau mawr.

Byddai hyn, meddai, yn lleihau faint o ynni sy'n cael ei gynhyrchu o'r cynllun, ond yn annog aelodau'r cyhoedd i fod yn rhan o gynhyrchu ynni adnewyddol.HEFYD
Cynlluniau ar gyfer parc solar
27 Ion 11 |  Newyddion
Mwy o barciau paneli solar i Gymru
22 Ion 11 |  Newyddion
Ynni Gwyrdd: Hwb o 500,000
06 Chwef 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific