British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Ebrill 2011, 08:27 GMT 09:27 UK
Galw am ffordd newydd o drin trais yn y cartref

Carmel Napier
Mae Carmel Napier yn gobeithio dod sawl asiantaeth at ei gilydd i fynd i'r afael thrais yn y cartref

Mae prif gwnstabl newydd Heddlu Gwent yn dweud nad yw trais yn y cartref yn fater i'r heddlu yn unig.

Dywedodd Carmel Napierfod gan wasanaethau eraill hefyd ran hanfodol.

Yn 2010 roedd 8,075 o achosion o drais yn y cartref wedi eu cofrestru yn ardal Heddlu Gwent - cyfartaledd o 22 y diwrnod.

Dywedodd ei bod yn gobeithio y byddai cynhadledd ym mis Mehefin, y mae hi'n ei chadeirio, yn dechrau cyfnod newydd o fynd i'r afael â'r broblem.

Llofruddiaeth

Eisoes mae dioddefwyr wedi marw wedi ymosodiadau yn y cartref.

Ym Mehefin y llynedd cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu beirniadu wedi llofruddiaeth Karen McGraw, 50 oed, gan ei chyn bartner yn ei chartref yn Sir y Fflint.

Mae gwaith ymchwil yn dangos ei fod yn digwydd o leiaf 40 gwaith cyn i'r heddlu gael gwybod
Prif Gwnstabl Carmel Napier

Yn ôl ymchwiliad, ni allai'r heddlu fod wedi atal ei marwolaeth ond fe ddylen nhw fod wedi gwneud mwy i'w hamddiffyn.

Fis Awst 2009 dywedodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu fod Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent wedi methu Joanna Michael a laddwyd gan ei chariad er iddi ffonio 999 ddwywaith yn ystod yr ymosodiad.

Mae Mrs Napier wedi gwahodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May i'r gynhadledd, ynghyd â chynrychiolwyr Llywodraeth y Cynulliad, aelodau'r Comisiwn Cwynion a chynrychiolwyr a'r holl wahanol asiantaethau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig ag achos trais yn y cartref.

24 awr y dydd

Dynes a'i phen yn ei dwylo (actores)
Yn 2010 cofrestrwyd 8,075 o achosion o drais yn y cartref yn ardal Heddlu Gwent.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Yr un lle y dylen ni i gyd deimlo'n ddiogel ynddo ydy yn ein cartrefi ein hunain.

"Mae trais yn y cartref yn un o'r pethau hynny sydd wedi eu cuddio y tu ôl i'r llenni. Mae gwaith ymchwil yn dangos ei fod yn digwydd o leiaf 40 gwaith cyn i'r heddlu gael gwybod ac, yn gyffredinol, pan rydyn ni'n cael gwybod, mae i'n galw i ddigwyddiad.

"Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi a chanolbwyntio egni ein staff ar gymryd camau positif mewn digwyddiad a sicrhau bod ein swyddogion trais yn y cartref arbenigol ar gael 24 awr y dydd fel y gallan nhw roi cymorth a chanllaw yn y fan a'r lle i swyddogion, dioddefwyr a theuluoedd i wneud yn siŵr fod cynlluniau diogelwch yn eu lle ar gyfer y dyfodol."

Ond dywedodd ei bod yn resyn fod cyn lleied o asiantaethau yn gallu ymateb 24 awr y dydd yn yr un ffordd â'r "gwasanaethau golau glas".

"Mae'n rhaid i wasanaeth yr heddlu warchod a rhoi tawelwch meddwl i gymunedau a chymryd camau positif ond nid ydyn nhw'n chwarae'r rôl ganolog mewn dweud wrth bobl beth, lle, a sut i fyw eu bywydau.

Dywedodd mai nod y gynhadledd fyddai rhannu gwersi a ddysgwyd a chytuno ar gynllun clir lle mae atebolrwydd a chyfrifoldebau pob asiantaeth wedi eu hamlinellu a dod i gytundeb ar sut i fwrw ymlaen gyda'r cynllun.

Cyfrifoldebau

Cyfeiriodd at gynllun peilot yng Nghasnewydd lle mae'r cyngor a'r heddlu yn gweithio gyda'r holl asiantaethau ar un diwrnod i edrych yn ôl ar ddigwyddiadau o gam-drin yn y cartref o'r 24 awr blaenorol.

"Y syniad oedd cytuno ar ba gefnogaeth a gwasanaethau fydd ar y dioddefwyr, troseddwyr, plant a chymdogion eu hangen i sicrhau nad ydi'r math yma o ddigwyddiadau yn digwydd eto a sut mae dioddefwyr a theuluoedd yn symud ymlaen gyda materion fel tai, cyllid, ysgolion i blant, addysg a lles.

Dywedodd Mrs Napier ei bod yn gobeithio y byddai'r gynhadledd ar Fehefin 14 yn gosod allan beth oedd ei angen i osod y sylfaeni'n gywir ar gyfer "ei gwneud yn glir beth yw cyfrifoldebau cymdogion, cyfeillion a theulu o ran cefnogi pobl".HEFYD
Plant yw'r 'dioddefwyr cudd'
18 Tach 10 |  Newyddion
1m i daclo trais yn y cartref
25 Maw 10 |  Newyddion
Trais yn y cartref: Ymgyrch
26 Tach 09 |  Newyddion
Trais: 'Angen adolygiad'
06 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific