British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Ebrill 2011, 06:51 GMT 07:51 UK
Comisiynydd yn dechrau ar ei waith

Peter Davies
Bydd Peter Davies yn dechrau ar ei swydd newydd ar Ebrill 1

Bydd Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru yn dechrau yn ei rôl newydd ddydd Gwener.

Bydd Peter Davies - sydd hyd yma wedi bod yn Gomisiynydd Cymru y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy - yn dechrau ei swydd newydd fel rhan o drefniadau newydd i gefnogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru ar ôl i'r CDC gau ar 31 Mawrth.

Wrth groesawu ei rôl newydd, dywedodd Mr Davies: "Rwyf wrth fy modd yn ymgymryd â'r rôl newydd hon. Mae'r trefniadau newydd yn gam pwysig tuag at greu Cymru sy'n genedl gynaliadwy.

"Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod cyfnod o dorri nôl, gan mai dyna'r ffordd orau o reoli blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd mewn modd cydlynus, a mynd i'r afael â heriau anodd tymor hir megis gordewdra, tlodi a newid yn yr hinsawdd."

'Hanfodol'

Am y flwyddyn gyntaf, cefnogir Mr Davies gan Cynnal Cymru - cwmni datblygu cynaliadwy annibynnol a dielw.

Hyd yma, mae'r CDC a Cynnal Cymru wedi cydweithio'n agos yng Nghymru, ond mae diwedd y CDC yn gyfle i ddatblygu trefniadau newydd, gwell, a fydd yn adeiladu ar waith y ddau gorff.

Meddai Roz Robinson, Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro Cynnal Cymru: "Bydd y trefniadau newydd yn darparu cymorth gwell a mwy cost-effeithiol i Lywodraeth y Cynulliad a chymdeithas sifil er mwyn rhoi datblygu cynaliadwy ar waith.

"Mae datblygu'r trefniadau newydd hyn yn hanfodol i helpu Cymru i wella ei hamgylchedd, ei chymdeithas a'i heconomi - yn awr ac yn y tymor hir."

'Canolog'

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i gael datblygiad cynaliadwy yn ganolog i bob dim mae'n ei wneud
Jane Davidson

Gweinidog yr Amgylchedd

Mae dyletswydd gyfreithiol ar Lywodraeth Cynulliad Cymru yng nghyswllt Datblygu Cynaliadwy, a nod y trefniadau hyn yw helpu i gyflawni ei hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy fel 'prif egwyddor drefniadol.'

Meddai Jane Davidson, Gweinidog Yr Amgylchedd: "Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i gael datblygiad cynaliadwy yn ganolog i bob dim mae'n ei wneud.

"Mae Peter Davies a Cynnal Cymru wedi cael llwyddiant mawr yn flaenorol o fewn yr agenda datblygiad cynaliadwy.

"Rwy'n hyderus y byddan nhw'n darparu'r gefnogaeth annibynnol sydd ei angen ar Lywodraeth y Cynulliad am y flwyddyn sydd i ddod, wrth i ni weithio tuag at drefniadau tymor hwy."

Bydd Peter Davies hefyd yn parhau yn ei rôl arall fel cadeirydd annibynnol Comisiwn Cymru ar Newid Hinsawdd.HEFYD
Newid hinsawdd: Lansio strategaeth
07 Hyd 10 |  Newyddion
'Creu miloedd o swyddi gwyrdd'
30 Maw 11 |  Newyddion
Cyhoeddi cynllun cynaliadwyedd
07 Maw 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific