British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Mawrth 2011, 06:04 GMT 07:04 UK
Prifysgolion Cymru yn wynebu toriadau o dros 5%

Myfyrwyr
Mae'r toriadau yn debyg i'r toriadau sy'n wynebu prifysgolion Lloegr

Mae prifysgolion Cymru yn wynebu toriadau yn eu cyllideb o dros 5% eleni, yn ôl Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Er mai cyllidebau addysgu fydd yn lleihau 8.5%, fydd 'na ddim lleihad mewn ariannu ymchwil.

Mae'r toriadau yn debyg i'r toriadau sy'n wynebu prifysgolion Lloegr.

Yn ôl Undeb Prifysgol a Choleg bydd y toriadau yn cael "effaith andwyol ar staff a myfyrwyr".

Bydd prifysgol fwyaf Cymru, Prifysgol Caerdydd, yn derbyn toriad yn ei chyllideb o 3%.

Ond mae Prifysgol Morgannwg yn wynebu toriadau o bron i 8%.

Mewn neges at staff, sydd wedi dod i law BBC Cymru, dywedodd cyfarwyddwr cyllid Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, Martin Warren, bod rhaid iddyn nhw wneud arbedion o £3 miliwn.

Maen nhw wedi gwahodd ceisiadau am ddiswyddiadau gwirfoddol ond fe fyddan nhw'n gwneud diswyddiadau gorfodol os yw'n angenrheidiol.

'Llai o fyfyrwyr'

Dywedodd Dr Russell Smith o'r Undeb Prifysgol a Choleg: "Fe fydd yn golygu llai o fyfyrwyr, llai o staff a llai o gyrsiau mewn prifysgolion yng Nghymru.

"Ond dwi'n dal i feddwl y gall y prifysgolion osgoi diswyddiadau gwirfoddol."

Dywedodd yr Athro Philip Gummett, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, bod y toriadau o ganlyniad i gwtogi ar wariant cyhoeddus.

"Roedd yn anochel y byddai hwn yn setliad heriol.

"Rydym wedi ymdrechu i glustnodi cyllid yn deg, ond yn gadarn hefyd yn unol â pherfformiad sefydliadau yn erbyn amcanion allweddol.

"Rydym wedi canolbwyntio ar gefnogi'r blaenoriaethau sy'n cael yr effaith fwyaf ar gyfiawnder cymdeithasol a'r economi yng Nghymru."

Yn ôl Roger Thomas, cadeirydd y cyngor, mai'r nod yw defnyddio'r cyllid sydd ar gael i sicrhau'r "addysg uwch orau bosibl yng Nghymru".

"Mae angen system addysg uwch arnom sy'n ddigon gwydn i wrthsefyll yr hinsawdd economaidd anodd bresennol, ac sy'n gallu rhoi'r gefnogaeth orau bosibl i unigolion a chyflogwyr ar draws Cymru a chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu economi wedi'i seilio ar wybodaeth yng Nghymru.

"Edrychwn ymlaen at gymryd rhan mewn trafodaethau strategol â'r sefydliadau ar newidiadau a all weddnewid addysg uwch yn y dyfodol."

Sefydliadau Addysg Uwch - y Newid Canrannol

Prifysgol Morgannwg -7.86%

Prifysgol Aberystwyth -6.27%

Prifysgol Bangor -7.11%

Prifysgol Caerdydd -2.99%

Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant -8.87%

Prifysgol Abertawe -4.09%

Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd -7.70%

Prifysgol Cymru, Casnewydd -6.42%

Prifysgol Glyndŵr -7.72%

Prifysgol Fetropolitan Abertawe 1.06%

Y Brifysgol Agored yng Nghymru 2.09%

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd 16.68%

Cyfanswm -5.15%

Sefydliadau Addysg Bellach

Coleg Pen-y-bont -12.09%

Coleg Sir Gâr -10.90%

Coleg Llandrillo Cymru 11.43%

Coleg Castell-nedd Port Talbot 10.27%

Coleg Gŵyr Abertawe -5.11%

Cyfanswm 1.08%HEFYD
Prifysgolion: 'Bwlch o £80 miliwn'
14 Ion 11 |  Newyddion
Incwm prifysgolion 'ddim yn newid'
15 Rhag 10 |  Newyddion
Myfyrwyr i dalu dim mwy na £3,290
30 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific