British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Mawrth 2011, 06:50 GMT 07:50 UK
Gwario dros 4m i wella gorsaf drenau Bangor

Gorsaf Bangor
Bydd dros 4 miliwn yn cael ei wario i wellla'r orsaf

Mae Gorsaf Drenau Bangor yn cael ei throi'n ganolfan drafnidiaeth integredig ar gost o fwy na £4 miliwn.

Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, fydd yn ymweld â'r orsaf ddydd Iau i nodi dechrau'r gwaith.

Network Rail, chwe awdurdod lleol y gogledd a Llywodraeth y Cynulliad sy'n gweithio.

Mae'r gwelliannau'n cynnwys maes parcio gwerth £1.7 miliwn ar gyfer 140 o leoedd parcio "talu ac arddangos" yn ogystal â ramp a fydd yn galluogi teithwyr i gael mynediad uniongyrchol i'r orsaf o'r maes parcio.

Yn ogystal â'r cynllun i adeiladu'r maes parcio bydd gwaith yn cael ei wneud gan Network Rail sy'n werth £2.5 miliwn i adnewyddu'r bont droed orsaf, y platfformau a chanopïau'r orsaf hefyd.

£40 miliwn

"O ganlyniad i gydweithio agos rhyngom ni, Network Rail a Chyngor Gwynedd, rydym wedi llwyddo i greu datblygiad fydd nid yn unig yn creu manteision i Orsaf Bangor a'r rhanbarth ond hefyd yn adlewyrchu ein hymrwymiad ni i wella trafnidiaeth gynaliadwy yn y gogledd," meddai Mr Jones.

"Mae'r datblygiad newydd hwn yn ategu ein Rhaglen Gwella Gorsafoedd sy'n werth £40 miliwn.

"Diben y rhaglen yw gwella gorsafoedd ar hyd a lled y wlad trwy wella mynediad i orsafoedd, adeiladu cyfleusterau aros newydd, sefydlu cynlluniau parcio a theithio, gwella'r diogelwch yn y gorsafoedd yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar gael i gwsmeriaid ar y platfformau."

Dywedodd Mike Gallop o Network Rail fod Gorsaf Bangor yn gwasanaethu dros 500,000 o deithwyr bob blwyddyn.

'Cynaliadwy'

"Mae'r nifer hwn yn raddol gynyddu bob blwyddyn ...

"Ac mae Cymru yn ddibynnol ar y rheilffyrdd felly mae'n hanfodol ein bod yn darparu cyfleusterau sy'n gwneud y rheilffyrdd yn haws i'w defnyddio, yn fwy diogel ac yn fwy hygyrch i bawb.

"Mae adeiladu meysydd parcio newydd neu estyn y cyfleusterau sydd ar gael eisoes yn arwydd o drafnidiaeth wirioneddol integredig.

"Bydd hefyd yn ysgogi twf parhaus ac yn annog trafnidiaeth gynaliadwy."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio dros yr Amgylchedd i Gyngor Gwynedd, eu bod yn hyderus y byddai gwella cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus ym Mangor yn annog nifer o bobl i adael eu ceir adref a defnyddio ffyrdd eraill o deithio.

"Fe fydd yn arwain at lai o dagfeydd traffig ..."HEFYD
Canslo streic drenau
08 Maw 11 |  Newyddion
Galw am well mynediad i'r anabl
01 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific