British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 25 Mawrth 2011, 15:39 GMT
Colli brwydr i gadw Ysgol Gynradd Penl˘n ar agor

Ysgol Gynradd Penl˘n
Mae niferoedd disgyblion wedi syrthio o 59 i tua 20 ers 2006

Mae llywodraethwyr ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi colli eu brwydr i'w chadw ar agor.

Penderfynodd cynghorwyr i gefnogi cais gan gabinet y cyngor i gau Ysgol Gynradd Penlôn, Llwyncelyn, oherwydd nifer isel y disgyblion.

Penderfynwyd ar ddyfodol yr ysgol gan bleidlais fwrw gan gadeirydd y cyngor, Haydn Lewis.

Yn gynharach, roedd y bleidlais wedi ei rhannu yng nghyfarfod llawn y cyngor o 12 pleidlais yr un.

Bydd yr awdurdod lleol nawr yn trafod darpariaeth addysg 22 o ddisgyblion yr ysgol i'r dyfodol.

Islaw'r trothwy

Y mis diwethaf, gohiriwyd y cais i gau'r ysgol gan bwyllgor craffu ar ôl i gynghorwyr gwestiynu'r honiad fod niferoedd disgyblion wedi syrthio islaw rhif trothwy'r cyngor o 20 disgybl.

Roedd John Lumley, cynghorydd sir yr ardal, wedi gofyn am gyfle i lywodraethwyr yr ysgol lawnsio ymgyrch farchnata i gynyddu niferoedd disgyblion erbyn mis Medi.

Dywedodd: "Mae hyn yn siomedig iawn i bawb sy'n ymwneud â'r ysgol ar ôl i'r pwyllgor craffu godi gobeithion.

"Mae cynllun datblygu'r cyngor sir wedi clustnodi 80 o dai newydd i'w codi yn Llwyncelyn erbyn 2022.

"Byddai hyn wedi rhoi cyfle i niferoedd disgyblion yn yr ysgol gynyddu dros y blynyddoedd nesaf."

Roedd arolwg diwethaf yr ysgol yn 2008, pan oedd 48 o ddisgyblion ar y gofrestr, yn dweud fod Penlôn yn ysgol dda lle roedd y berthynas rhwng athrawon, staff cymorth a disgyblion wastad yn dda ac yn aml yn dda iawn.

Opsiynau ar gyfer y dyfodol

Ond mae niferoedd y disgyblion wedi syrthio o 59 i tua 20 ers 2006.

Mae'r gost flynyddol i bob disgybl yn ysgol Penlôn £2,000 y pen yn uwch na chyfartaledd Ceredigion o £3,590.

Dywedodd cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, John Jenkins, y byddai'n siarad gyda rhieni i ystyried yr opsiynau ar gyfer y dyfodol.

"Fe allem ni apelio i Lywodraeth Cynulliad Cymru i wrthdroi'r penderfyniad ond fe allai hynny wneud dim mwy nag arafu'r broses o gau'r ysgol fel ei bod yn aros ar agor tan fis Ebrill 2012," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Yn ystod yr wythnosau nesaf, fe fyddwn ni'n cynnal cyfarfod gyda llywodraethwyr a staff i wneud trefniadau ar gyfer addysg y disgyblion i'r dyfodol."HEFYD
Cyngor yn cymeradwyo cau pedair ysgol
11 Chwef 11 |  Newyddion
Clybiau ysgol yn 'gwneud gwahaniaeth'
04 Chwef 11 |  Newyddion
Cau ysgol: Galw am ailfeddwl
02 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific