British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011, 20:11 GMT
Moch daear: Pleidleisio i'w difa

Mochyn Daear
Collodd Llywodraeth y Cynulliad achos yn y Llys ApÍl

Mae Aelodau Cynulliad wedi pleidleisio o blaid bwrw 'mlaen gyda chynllun i ddifa moch daear mewn rhannau o orllewin a chanolbarth Cymru.

Bydd yr ardal ddifa yng ngogledd Sir Benfro a rhannu o Geredigion a Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Elin Jones, y bydd y cynllun yn cynorthwyo i atal lledu'r diciâu mewn gwartheg.

Cafodd cynllun blaenorol tebyg gan Lywodraeth y Cynulliad ei drechu yn yr Uchel Lys gan yr Ymddiriedolaeth Moch Daear y llynedd.

Mae'r gorchymyn yn awdurdodi difa moch daear mewn ardal fydd yn cael ei hadnabod fel Ardal Gweithredu Dwys.

Daeth y bleidlais ar ddiwedd trafodaeth am gynnig i ddirymu'r gorchymyn gwreiddiol, ond croesawodd y Gweinidog y cyfle i egluro pam ei bod yn credu fod cynllun wedi ei dargedu a'i reoli gan Lywodraeth y Cynulliad yn angenrheidiol.

'Effaith sylweddol'

Mae Ms Jones wedi croesawu'r gefnogaeth ddaeth i'r cynllun ddydd Mercher gan aelodau'r cynulliad. Dywedodd:

"Ar ôl ystyriaeth lawn ac agored o'r dystiolaeth a gyflwynwyd i mi, gan gynnwys ystyriaeth i'r ymateb i'r ymgynghoriad, penderfynais wneud y Gorchymyn Moch Daear (Cymru) 2011.

"Mae hwn yn awdurdodi difa moch daear o fewn yr Ardal Gweithredu Dwys sy'n cynnwys rhannau o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion lle mae diciâu mewn gwartheg yn endemig ac sy'n cael effaith sylweddol ar y diwydiant amaeth a'r llywodraeth.

"Rwy'n derbyn fod diciâu mewn moch daear o fewn yr ardal dan sylw, a'i fod yn cael ei drosglwyddo i wartheg yn yr ardal honno a'i fod felly yn angenrheidiol i ni ddifa moch daear yn yr ardal er mwyn lleihau achosion o'r diciâu mewn gwartheg.

"Roedd yn briodol felly i mi wneud y gorchymyn hwn.

'Cynllun ehangach'

"Nid yw ystadegau Cymru gyfan yn dangos lefel y clefyd ar lefel lleol.

"Er enghraifft roedd nifer yr achosion newydd o'r diciâu yn ardal Dyfed rhwng Ionawr a Thachwedd 2010 yn 456 o'i gymharu â 565 dros yr un cyfnod yn 2009 - gostyngiad o 19%.

"Ond y sefyllfa yn yr Ardal Gweithredu Dwys oedd 79 achos o'i gymharu â 55 yn 2009 - cynnydd o 44%.

"Mae'n bwysig cofio nad difa moch daear fydd yr unig fesur, ond yn digwydd ochr yn ochr â mesurau rheoli gwartheg a mesurau bioddiogelwch sy'n weithredol o fewn yr ardal ers Mai 2010.

"Mae hwn ond yn rhan o gynllun ehangach i geisio cael gwared a'r diciâu mewn gwartheg yng Nghymru drwy ddelio'n effeithiol gyda phob ffynhonnell o'r clefyd."HEFYD
Dirymu cais i ddifa moch daear?
23 Maw 11 |  Newyddion
Cais arall i ddifa moch daear
09 Maw 11 |  Newyddion
Gweinidog yn gohirio difa moch
11 Meh 10 |  Newyddion
Dechrau cynllun difa moch daear
13 Ion 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific