British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Mawrth 2011, 07:16 GMT
Blychau ffn: Llai nag un alwad y mis

Blychau ffn coch traddodiadol
Mae gan y blychau ffn coch traddodiadol statws eiconaidd i lawer

Mae llai nag un alwad y mis yn cael ei gwneud o bron chwarter blychau ffôn Cymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf, ond does dim bwriad gan BT i gael gwared ohonyn nhw.

Mae'r defnydd o flychau ffôn cyhoeddus wedi disgyn yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, gydag ond 3% o bobl yn dweud iddyn nhw ddefnyddio blychau BT yn ystod y mis diwethaf.

Dros yr un cyfnod, mae'r nifer o oedolion sy'n berchen ar ffôn symudol wedi cynyddu'r aruthrol i 90%.

Erbyn hyn mae tua 3,800 o flychau ffôn yng Nghymru o'i gymharu â 4,300 yn 2008 - y tro diwethaf i BT gynnal adolygiad o'r mater.

Er ei bod hi'n costio £700 ar gyfartaledd i gynnal a chadw bob un, dywed BT nad oes ganddynt gynlluniau i gynnal adolygiad arall er gwaetha'r pwysau economaidd.

Gwerth cymdeithasol

Blwch ffn modern
Mae BT wedi ceisio gwneud y blychau yn fwy perthnasol drwy gynnig mynediad i'r we.

Mae nifer o wleidyddion yn barod i ddadlau dros eu cadw oherwydd eu gwerth cymdeithasol.

Yn y gorffennol, dywedodd AC Gorllewin De Cymru, Peter Black: "Er bod y mwyafrif yn berchen ar ffôn symudol y dyddiau hyn, mae rhannau eang o Gymru lle nad oes signal i ffonau symudol ac mae'r blwch ffôn cyhoeddus yn rhwyd ddiogelwch."

Gall blychau ffôn cyhoeddus hefyd gael eu defnyddio i ffonio llinellau cymorth i'r rhai sy'n cael eu cam-drin - gwasanaeth pwysig os yw'r person sy'n ffonio ddim yn berchen ar ffôn symudol neu ddim am weld yr alwad yn ymddangos ar eu bil ffôn.

Perthnasol

Dywedodd llefarydd ar ran BT eu bod yn cadw llygad ar y sefyllfa gan fod y defnydd ohonynt yn lleihau'n arw.

"Er hynny," meddai, "maen nhw'n darparu gwasanaeth gwerthfawr i'r gymuned, ac fe fyddan nhw'n parhau i wneud hynny."

Ychwanegodd fod BT yn chwilio am ffyrdd o wneud y blychau yn fwy perthnasol i bobl heddiw drwy gynnig mynediad i'r we mewn rhai, neu eu defnyddio ar gyfer hysbysebion.

Gan fod rhai cymunedau wedi dangos diddordeb mewn cadw rhai o'r hen flychau coch traddodiadol yn y gymuned, mae BT hefyd wedi annog pobl i ystyried defnydd arall i'r rhain, megis orielau celf bychain neu fân-lyfrgelloedd.

Rhaid cael sêl bendith awdurdodau lleol cyn y gall y blychau ffôn gael eu tynnu o gymunedau, ond yn ôl un arbenigwraig rhaid canfod ffyrdd eraill i bobl fedru galw'r gwasanaethau brys mewn argyfwng cyn y gall hynny ddigwydd.

'Eiconaidd'

Dywedodd yr Athro Robin Mansell - arbenigwraig mewn cyfathrebu gyda'r London School of Economics:

"Mae gan y blychau ffôn statws eiconaidd i bobl o oed arbennig, ond dwi'n credu bod blaenoriaethau pobl ifanc yn enwedig yn newid.

"Rhaid i mi ddweud, 'dyw hi'n ddim syndod clywed fod y defnydd o'r blychau yn crebachu, ond mae hyn yn fater o bolisi.

"Pan fydd y cwmnïau yn dweud ei bod hi'n rhy gostus i gadw'r blychau ar agor fe fyddan nhw'n cael eu diddymu, ac mae angen i'r bobl sy'n creu polisi edrych ar ddewisiadau eraill ac i ddarparu modd arall o gyfathrebu mewn argyfwng."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific