British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011, 08:53 GMT
Trafod diogelwch gorsafoedd niwclear

Gorsaf niwclear Wylfa
Mae Wylfa yn cael ei warchod rhag terfysgaeth gan yr Heddlu Niwclear Sifil.

Mae cyfle i'r cyhoedd holi cwestiynau ynglŷn â mesurau diogelwch yn erbyn terfysgaeth yng ngorsaf bŵer niwclear yr Wylfa ar Ynys Môn ddydd Mercher.

Tra bod diogelwch safleoedd niwclear yn bwnc llosg dros y byd wedi daeargryn Japan bydd penaethiaid diogelwch yn ateb cwestiynau gan bobl leol.

Mae'r Awdurdod Heddlu Niwclear Sifil yn mynnu bod gorsafoedd niwclear "mewn dwylo diogel".

Ond dywed y grŵp gwrth niwclear Pawb fod ganddo bryderon am ba mor agored yw Wylfa i ymosodiadau ar y we ac o'r awyr.

Mae'r cyfarfod diogelwch yma'n cael ei gynnal bob blwyddyn mewn safle niwclear gwahanol yn y DG.

Ond mae'r cyfarfod ddydd Mercher yn digwydd ar adeg pan fo gan bobl bryderon am ddatblygu gorsaf newydd Wylfa B yn sgil yr argyfwng niwclear yn Japan.

Rydyn ni yma i gynnig sicrwydd i'r gymuned
Syr Chris Fox, Awdurdod Heddlu Niwclear Sifil

Terfysgaeth

Mae Wylfa yn cael ei amddiffyn gan y Heddlu Niwclear Sifil (CNC), llu arfog sydd wedi ei benodi'n unswydd er mwyn ymladd terfysgaeth.

Dywedodd Syr Chris Fox, cadeirydd yr Awdurdod Heddlu Niwclear Sifil sy'n goruchwylio'r CNC, fod cyfleusterau niwclear yn y DU mewn "dwylo diogel".

Dywedodd fod swyddogion yr heddlu yn cario gynau ac yn cael eu hyfforddi i safon gynau cenedlaethol.

"Maen nhw'n dangos lefel uchel o ymroddiad a phroffesiynoldeb," meddai.

"Rydyn ni'n cymryd unrhyw bryderon a allai fod gan aelodau'r cyhoedd am y gwaith rydyn ni'n ei wneud ar Ynys Môn yn ddifrifol iawn.

"Yn ffodus, mae defnyddio arfau yn parhau i fod yn eithriad yn hytrach na'r norm, ond gall pobl weithiau fod yn bryderus pan maen nhw'n gweld neu'n cwrdd â swyddogion arfog.

'Ymosodiadau seibr'

"Rydyn ni yma i gynnig sicrwydd i'r gymuned."

'Rwy am wybod pa mor effeithiol fyddai'r heddlu o ran delio ag ymosodiad terfysgol o'r awyr neu ymosodiad seibr, sydd nawr yn fygythiad realistig
Dr Carl Clowes, Pawb

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd y cwmni oedd yn gobeithio datblygu gorsaf i gymryd lle Wylfa o 2020 ymlaen ei fod yn adolygu ei gynlluniau.

Dywedodd Horizon Nuclear Power ei fod angen pwyso a mesur ei sefyllfa ar ôl digwyddiadau yng ngorsaf bŵer Fukushima Daiichi yn dilyn daeargryn a tsunami nerthol.

Dywedodd Dr Carl Iwan Clowes, ymgynghorydd mewn iechyd cyhoeddus ac ymgyrchydd ar ran Pawb (People Against Wylfa B), wrth BBC Cymru fod digwyddiadau yn Japan yn profi'r effaith dinistriol y gall trychinebau naturiol, camgymeriadau dynol neu derfysgaeth ei gael ar safleoedd niwclear.

Mae'n bwriadu mynd i'r cyfarfod a dywedodd: "Byddaf yn gofyn am gost plismona'r safle, cost sy'n cael ei thalu gan y wladwriaeth, ac a yw hynny'n hyfyw ai peidio.

"Ond 'rwy hefyd am wybod pa mor effeithiol fyddai'r heddlu o ran delio ag ymosodiad terfysgol o'r awyr neu ymosodiad seibr, sydd nawr yn fygythiad realistig.

"Y trydydd mater, yng ngoleuni beth sydd wedi digwydd yn Fukushima, yw gwagu pobl oddi ar yr ynys - rydw i'n credu ein bod ni angen canllawiau cliriach ar gyfer yr hyn fyddai'n digwydd ar Ynys Môn pe bai 'na ollyngiad."

Mae safle'r Wylfa dan warchodaeth y CNC, mewn partneriaeth â thîm diogelwch ar y safle a Heddlu Gogledd Cymru.HEFYD
Ymweliad ynni 'addysgiadol'
10 Ion 11 |  Newyddion
Arddangos cynlluniau atomfa newydd
01 Tach 10 |  Newyddion
Cadarnhau atomfa newydd
18 Hyd 10 |  Newyddion
Ymestyn oes Wylfa tan 2012?
13 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific