British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011, 07:10 GMT
Dirymu cais i ddifa moch daear?

Mochyn Daear
Collodd Llywodraeth y Cynulliad achos yn y Llys Apl

Bydd cynnig yn cael ei drafod yn y Cynulliad ddydd Mercher i ddirymu cais arall i ddifa moch daear mewn ardal sy'n cynnwys rhannau o Sir Benfro, Sir Caerfyrddin a Cheredigion.

Fe gafodd cynlluniau dadleuol i ddifa'r anifail er mwyn ceisio delio ag achosion o ddiciáu mewn gwartheg, eu hatal gan y llys y llynedd.

Ond ar Fawrth 9, gwnaed y Gorchymyn Moch Daear newydd gan y Gweinidog dros Faterion Gwledig, Elin Jones, er mwyn awdurdodi difa moch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, hynny yw ardal lle mae diciáu gwartheg yn endemig.

Cafodd y gorchymyn ei osod gyda'r bwriad y bydd yn dod i rym ar Fawrth 31.

Galwyd am ddadl a phleidlais ar y mater yn y Cynulliad ddydd Mercher gan yr aelodau cynulliad Peter Black (Democratiaid Rhyddfrydol, Gorllewin De Cymru), Lorraine Barrett (Llafur, De Caerdydd a Phenarth), Irene James (Llafur, Islwyn), Jenny Randerson (Democratiaid Rhyddfrydol, Canol Caerdydd).

Y cynnig a osodwyd ganddynt i'w drafod yw "bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 24.2 yn cytuno bod Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) 2011, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 9 Mawrth 2011, yn cael ei ddirymu".

Bydd Brian May, cyn aelod y band Queen ac ymgyrchydd dros hawliau anifeiliaid, yn bresennol i wylio'r ddadl yn y siambr.

'Pryder gwirioneddol'

Dywedodd y gweinidog pan gyhoeddodd y Gorchymyn Moch Daear: "Gwn y bydd y penderfyniad hwn yn peri pryder gwirioneddol i rai ond mae'n benderfyniad a wnaed ar ôl i mi roi ystyriaeth lawn i'r mater, gan gynnwys yr holl dystiolaeth wyddonol sydd ar gael, ac ar ôl i mi fynd ati'n ofalus i ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus.

"Rhaid i ni barhau i weithredu'n eang er mwyn dileu diciáu gwartheg yng Nghymru."

Atal

Yn y Llys Apêl fis Gorffennaf y llynedd llwyddodd yr Ymddiriedolaeth Moch Daear i atal cynllun blaenorol Llywodraeth y Cynulliad.

Penderfynodd y llys fod Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud camgymeriad drwy lunio gorchymyn ar gyfer Cymru gyfan yn hytrach na'r ardal beilot.

Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynllun difa yn dweud nad oes unrhyw brawf gwyddonol mai moch daear sy'n lledu'r clefyd mewn gwartheg.

Ac mae eraill wedi dweud y dylid defnyddio cynllun brechu anifeiliaid.

Mae £120 miliwn wedi eu rhoi mewn iawndal i ffermwyr sydd wedi colli gwartheg oherwydd y clefyd dros y degawd diwethaf.

Bydd y gorchymyn hefyd ar gyfer atal a rheoli achosion o'r diciáu mewn geifr a cheirw.HEFYD
Cais arall i ddifa moch daear
09 Maw 11 |  Newyddion
'Y colli sy'n gysgod dros y sioe'
19 Gorff 10 |  Newyddion
Moch daear: Disgwyl penderfyniad
13 Gorff 10 |  Newyddion
Gweinidog yn gohirio difa moch
11 Meh 10 |  Newyddion
Moch daear: Hawl i apelio
09 Meh 10 |  Newyddion
Cynllun difa yn 'creu tensiynau'
01 Meh 10 |  Newyddion
Difa moch daear: Uchel Lys
23 Maw 10 |  Newyddion
Cynllun difa: Abwyd arbennig
11 Ebr 10 |  Newyddion
Dechrau cynllun difa moch daear
13 Ion 10 |  Newyddion
Pwerau i ddifa moch daear yn fuan
21 Gorff 09 |  Newyddion
Diciu: Ffermwyr 'yn ddig'
30 Medi 08 |  Newyddion
Blwyddyn anodd i fyd amaeth
29 Rhag 10 |  Newyddion
Llywodraeth yn colli achos llys
13 Gorff 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific