British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011, 07:16 GMT
Hwb o £600,000 i blas

Tŷ Dyffryn
Y bwriad yw cwblhau'r gwaith erbyn diwedd 2010

Mae un o dai mawreddog de Cymru yn derbyn grant o £600,000 er mwyn adfer prif ystafelloedd y tŷ rhestredig Gradd ll sydd wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers 1996.

Mae Tŷ Dyffryn, yng nghanol Gerddi Dyffryn, sydd wedi eu cofrestru'n erddi Gradd l, ym Mro Morgannwg, yn derbyn y grant oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd yr arian a roddir i Gyngor Bro Morgannwg yn adnewyddu'r tu mewn i'r tŷ i'w harddwch blaenorol ac yn caniatáu ei agor i ymwelwyr.

Bydd y grant hefyd yn cael ei ddefnyddio i ariannu Swyddog Dehongli a Dysgu ac i ddarparu rhaglen o gyfleon hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr lleol.

Y bwriad yw gwneud y plasty tri llawr, a adeiladwyd gan John Cory ym 1893 ac a gynlluniwyd yn y cyfnod Fictoraidd hwyr yn arddulliau'r Dadeni Ffrengig a'r Baróc Saesnig, yn ganolbwynt oddi fewn i'r Gerddi unwaith eto gan greu atyniad i ymwelwyr a'r gymuned.

'Darn olaf jig-so'

Dywedodd Dan Clayton Jones, cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Dyw twristiaeth wedi ei seilio ar dreftadaeth erioed wedi bod mor bwysig i economi Cymru ac o'r herwydd rydyn ni wedi gwneud y cyfraniad hwn fel rhan o'n buddsoddiad parhaus yn ei ddatblygiad er budd pobl Cymru.

"Y rhodd yma yw darn olaf jig-so'r prosiect adfer yn Dyffryn. Y Tŷ hwn yw un o'r pwysicaf i oroesi o'r cyfnod ac mae'n adlewyrchu'r cyfoeth anhygoel a gasglwyd gan John Cory dros 100 mlynedd yn ôl".

Ym 1997 a 2005, rhoddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyfanswm o dros £6.15m i adfer nodweddion a thirlun y Gerddi.

Ar hyn o bryd mae'r Gerddi'n denu 52,000 o ymwelwyr y flwyddyn ac mae'r cyngor yn gobeithio y bydd ailagor y tŷ'n dyblu nifer yr ymwelwyr ymhen 10 mlynedd.

'Tŷ godidog'

Dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones: "Rydw i wrth fy modd fod fy swyddogion yn Cadw wedi gallu cynnig grant yn 2009 tuag at adnewyddu'r prif ystafelloedd ac rydw i'n falch eu bod nhw a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn gallu gweithio gyda'i gilydd fel hyn fel y bydd y cyhoedd unwaith eto'n gallu cael mynediad i'r tŷ godidog hwn.

"Mae cyfleon hyfforddi i wirfoddolwyr lleol yn rhywbeth i'w groesawu a bydd yn gwella dealltwriaeth y cyhoedd o Dŷ a Gerddi Dyffryn a'r straeon yn eu hamgylchynu, a bydd hefyd yn gwella profiad ymwelwyr i'r atyniad pwysig hwn."

Ar hyn o bryd mae yna grŵp o 25 o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio yn yr ardd, a thros 300 o aelodau yng Nghymdeithas Cyfeillion Gerddi Dyffryn.

Y bwriad yw cwblhau'r gwaith erbyn diwedd 2010.

Dywedodd Geraldine Donovan, curadur y safle: "Trwy gydol y gwaith adfer fe fydd yna gyfleon i'r gymuned gymryd rhan unai fel gwirfoddolwyr neu fel arsylwyr y prosiect."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific