British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Mawrth 2011, 16:36 GMT
Osborne: 'Lleihau treth ar danwydd'

George Osborne
Mae'r dreth ar danwydd 1c y litr yn llai o 6pm nos Fercher ymlaen

Mae'r Canghellor, George Osborne, wedi dweud y bydd y dreth ar danwydd 1c y litr yn llai o 6pm ymlaen.

Roedd y dreth i fod i godi ym mis Ebrill o ryw 4c y litr ond dywedodd y Canghellor y byddai hyn yn cael ei ohirio tan 2012.

Bydd yn dileu trefn codi pris tanwydd yn awtomatig, gan ddefnyddio treth sy'n werth £2bn ar gwmnïau olew i dalu am y ddau bolisi tanwydd.

Rhoi sbardun i'r economi oedd y nod, meddai, ac mae'n gobeithio y bydd gostwng y dreth ar betrol yn fodd i wneud hynny.

Rhewodd y doll ar alcohol ac ar hedfan ond cynyddodd y dreth ar dybaco o 2%.

£65m yn ychwanegol

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cadarnhau eu bod yn disgwyl £65m yn ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf gyda hyd at £34m o hynny yn mynd i mewn i gyllideb y flwyddyn nesaf.

Bu'n rhaid i Mr Osborne gyfaddef na fyddai'r economi'n tyfu gymaint â'r disgwyl eleni, 1.7% yn hytrach na 2.1%.

Ond dywedodd Arweinydd y Blaid Lafur, Ed Miliband: "Bob tro mae'n dod i Dŷ'r Cyffredin mae'n lleihau ei ddisgwyliadau am dwf yr economi".

Dywedodd y Canghellor y byddai chwyddiant yn parhau'n uchel - mae'r cynnydd ym mhris olew wedi cyfrannu at hynny yn ogystal â chodi pris petrol.

A bydd treth ar fusnes - treth gorfforaethol - yn gostwng o 2% ym mis Ebrill yn hytrach nag 1%.

Fe allai elusennau elwa oherwydd y Gyllideb - bydd llai o dreth ar ewyllys os bydd pobol yn gadael arian i achosion da.

Llai na £115,000

Cynyddodd y swm y gall rhywun ei ennill cyn talu treth o £600 o Ebrill 2012, gan arbed tua £45 y flwyddyn i ryw 25 miliwn o bobl.

Bydd y mesur yn helpu pawb sy'n ennill llai na £115,000 y flwyddyn.

Yn Lloegr yn unig fe fydd £250m yn cael ei neilltuo i helpu 10,000 o bobl i brynu tai am y tro cyntaf.

Dywedodd Mr Osborne: "Bwriad cyllideb frys y llynedd oedd achub sefyllfa ariannol y wlad, a thalu am gamgymeriadau'r gorffennol.

"Bwriad cyllideb eleni yw diwygio'r economi fel bod gennym dyfiant parhaol a swyddi yn y dyfodol."

'Symud yn ôl'

Dywedodd llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru, Peter Hain: "Mae'r clociau yn mynd ymlaen y penwythnos hwn ond mae'r economi yn symud yn ôl.

"Fel y mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi cadarnhau, mae twf yr economi yn ddim ond 66% o'r hyn fyddai o dan Lafur".

Yn y cyfamser, dywedodd Jonathan Edwards o Blaid Cymru: "Roedd y gyllideb hon yn cynnwys mân bwyntiau o'i chymharu â'r toriadau a gyhoeddwyd y llynedd a'r effaith ddinistriol y bydd y toriadau hynny yn eu cael ar ein cymunedau."

'Rhyddhad'

Yn ôl Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Nick Bourne: "Bydd y gyllideb hon yn rhyddhad i deuluoedd, pensiynwyr, a busnesau bach yng Nghymru, sydd wedi bod o dan bwysau oherwydd prisiau tanwydd cynyddol".

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams: "Bydd y toriadau treth ar gyfer gweithwyr Cymreig a gyhoeddwyd heddiw, a gymerwyd yn uniongyrchol o faniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn lleihau treth incwm o £326 ar gyfer dros 1.1 miliwn o weithwyr, a chan olygu na fydd yn rhaid i 51,000 o'r gweithwyr tlotaf nawr dalu treth incwm o gwbl".

Mae undeb Unsain wedi dweud y gallai adolygiad gwariant y llynedd olygu bod £3.6bn yn diflannu o economi Cymru ac y gallai 52,000 o swyddi ddiflannu.HEFYD
Osborne yn cyhoeddi toriadau
20 Hyd 10 |  Newyddion
Toriadau: Ymateb y byd busnes
20 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific