British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2011, 17:21 GMT
Salwch: Gwahardd ymwelwyr

Norofirws
Mae Norofirws yn achosi salwch a dolur rhydd

Mae ymwelwyr wedi eu gwahardd rhag mynd i naw o wardiau tri ysbyty oherwydd salwch stumog Norofirws.

Dywedodd yr awdurdodau fod 66 o gleifion a 10 aelod staff yn sâl.

Mae hyn yn effeithio ar chwe ward yn Ysbyty Wrecsam Maelor. Yr eithriadau yw'r uned famolaeth - person arwyddocaol yn unig, ward y plant - rhieni'n unig, a wardiau oedolion - teuluoedd cleifion sy'n derfynol wael neu'n ddifrifol wael.

Mae hefyd yn effeithio ar dair ward yn Ysbytai Cymunedol Y Waun a'r Wyddgrug.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr : "Y lle delfrydol i'r feirws hwn ledaenu ydy unrhyw fan lle mae nifer fawr o bobol yn dod at ei gilydd.

'Rheoli'

"Dyma'r rheswm pam bod yr afiechyd yn arbennig o gyffredin mewn ysbytai.

"Gan fod y feirws yn lledaenu'n hawdd o un unigolyn i un arall, rydym yn gobeithio rheoli a chael gwared â'r feirws trwy gyfyngu ar ymwelwyr ac osgoi cyswllt rhwng cymaint o bobl â phosib tan o leiaf 48 awr wedi i'r symptomau glirio."

Y prif symptomau yw teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna chwydu hyrddiol drwg a neu ddolur rhydd.

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Fel arfer, bydd y symptomau'n dechrau rhwng 12- 48 awr wedi i'r unigolyn ddal yr haint.

Mae'r rhan fwyaf o bobl iach yn gwella rhwng un a thri diwrnod ond gall plant ifanc a phobl hŷn ddioddef cymhlethdodau a'r un mwyaf aml ydy diffyg hylif.Chwiliwch yn GymraegArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific