British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2011, 12:05 GMT
Comisiynwyr yn dechrau eu gwaith

Pencadlys Cyngor Sir Ynys Mn
Mae trafferthion y cyngor wedi cyrraedd y penawdau ers blynyddoedd

Mae'r bwrdd comisiynwyr benodwyd i redeg Cyngor Sir Ynys Môn wedi dechrau eu gwaith ddydd Mawrth.

Yn Llangefni am 1.30pm mae eu cyfarfod cyntaf yn swyddfeydd y cyngor.

Cafodd y bwrdd ei benodi gan y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, wedi argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol yr wythnos ddiwethaf.

Bydd y comisiynwyr yn ymgymryd â holl ddyletswyddau bwrdd gweithredol yr awdurdod - a'r cyngor llawn a'i bwyllgorau fydd yn craffu ar bob penderfyniad.

'Adeiladol'

Does gennym ddim bwriad bod yma yn hirach nag sy'n rhaid ond mae'r gweinidog wedi ein penodi i neud job ac rydym yn benderfynol o wireddu ei ddymuniadau
Alex Aldridge

Tri o'r pum comisiynydd sydd wedi eu penodi hyd yn hyn:-

• Alex Aldridge - cyn Arweinydd Cyngor Sir y Fflint a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;

• Byron Davies - cyn Brîf Weithredwr Cyngor Dinas Caerdydd;

• Mick Giannasi - Prif Gwnstabl Heddlu Gwent sydd ar fin ymddeol.

Ar ran ei gyd-gomisiynwyr, dywedodd Mr Aldridge: "Rydym yma i neud job o waith ar ran pawb sy'n byw ar yr ynys, a chael y maen i'r wal.

"Fel comisiynwyr, does gennym ddim bwriad bod yma yn hirach nag sy'n rhaid ond, a rhaid pwysleisio hyn, mae'r gweinidog wedi ein penodi i neud job ac rydym yn benderfynol o wireddu ei ddymuniadau, gan weithio'n bositif gyda phawb sy'n rhan o hynny.

'Adeiladol'

"Yn ystod ein dyddiau cyntaf ar yr ynys, rydym eisoes wedi cael cyfarfodydd adeiladol dros ben gyda staff ac aelodau.

"Heddiw, fodd bynnag, rhaid i ddechrau gwneud penderfyniadau go iawn ar ran pobl Ynys Môn."

Ymhlith y materion gerbron y comisiynwyr yn eu cyfarfod cyntaf mae cydweithio addysgol rhanbarthol, diweddariad o'r Cynllun Datblygu Lleol a'r cynllun busnes corfforaethol ar gyfer 2011-12.

Ychwanegodd: "Rydym wedi derbyn y rôl o wneud penderfyniadau yn gyflym gan fod dilyniant yn bwysig i'r awdurdod ac rydym am i fusnes y cyngor barhau'n ddirwystr."HEFYD
'Diffyg parch' mewn cyngor sir
21 Maw 11 |  Newyddion
Mn: Rhybudd i gynghorwyr
17 Maw 11 |  Newyddion
Dau ddegawd o drafferthion
17 Maw 11 |  Newyddion
Comisiynwyr yn rhedeg cyngor
17 Maw 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific