British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2011, 06:56 GMT
Rheolau newydd ar gyfer bysiau ysgol?

Bws ysgol
Mae ymgyrchwyr wedi bod yn galw am wregysau diogelwch ar fysiau ysgol

Byddai gwregysau diogelwch yn orfodol ar fysiau ysgol yng Nghymru o 2014 o dan gynlluniau Llywodraeth y Cynulliad.

Mae gweinidogion yn pleidleisio ar y ddeddfwriaeth ddydd Mawrth.

Byddai'n golygu fod cerbydau sy'n cael eu defnyddio i gludo plant yn gorfod cael gwregysau diogelwch ar bob un o'r seddi.

Gallai rhagor o reolau gael eu cyflwyno yn ddiweddarach, fyddai'n cynnwys cael camerâu cylch cyfyng ar fysiau ysgol.

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu'r cynlluniau, tra bod Llywodraeth y Cynulliad yn eu disgrifio fel "cam mawr ymlaen" o ran diogelwch disgyblion.

Roedd gweinidogion wedi bwriadu cyhoeddi cyfraith ar wahân ar wregysau diogelwch ond os byddai'n cael ei basio, gallai'r rheol ddod i rym fel rhan o fesur arall ym mis Hydref 2014.

Byddai'n golygu byddai'r arfer o gludo tri o blant ar seddi dwbl yn dod i ben.

'Dim esgus'

Un sy'n croesawu'r newid yw David Cunningham Jones, tad Stuart, y disgybl 12 oed fu farw mewn damwain bws ysgol ym Mro Morgannwg yn 2002.

Stuart Cunningham-Jones
Cafodd Stuart Cunningham-Jones ei ladd wrth deithio adref o'r ysgol

"Rydym ni wedi bod yn ceisio cael gwregysau diogelwch ar gyfer pob plentyn ar fws ysgol ers peth amser felly rydym ni'n hapus iawn bod hynny'n rhan o'r mesur newydd," meddai.

"Mae 'na faterion eraill sydd angen eu hystyried ond, yn gyffredinol, mae'n gam yn y cyfeiriad cywir i ni, ac yn rhywbeth 'da ni'n ei gymeradwyo ac yn edrych 'mlaen ato."

Ychwanegodd nad oedd esgus gan gwmnïau bysiau ac awdurdodau lleol i beidio â chydymffurfio â'r rheolau gan fod sôn amdanynt wedi bod ers blynyddoedd.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai cyflwyno'r ddeddf yn 2014 yn rhoi amser i ddarparwyr baratoi am y newid.

Ymhlith y rheolau allai gael eu cyflwyno yn y dyfodol mae sicrhau fod gyrwyr cerbydau sy'n cludo disgyblion ysgol yn cwblhau hyfforddiant priodol, a bod yna oruchwylwyr ar gerbydau sy'n cludo disgyblion cynradd.

'Carreg filltir'

Yn ôl y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, sydd hefyd yn Weinidog Trafnidiaeth: "Mae'n nodi cam enfawr ymlaen yn ein hymdrechion i sicrhau diogelwch ein plant wrth iddynt deithio i'r ysgol.

"Mae wedi bod yn broses hir, ond diolch i waith caled ac ymrwymiad pobl, rydym wedi cyrraedd y garreg filltir bwysig hon.

"Rwy'n hyderus fod y mesur hwn yn gynhwysfawr, ac yn cwrdd ag anghenion Cymru cymaint ag sydd bosib."

Ond yn ôl Pat Harris, ymgynghorydd gyda grŵp diogelwch ffordd Busk, mae angen bod yn ofalus:

"Byddwn i'n dweud ei fod yn wych os fydd yn mynd yn ei flaen. Fy mhryder i yw, a oes yna ddigon o fysiau gyda gwregysau diogelwch yng Nghymru."HEFYD
Ystyried mesur diogelwch bysiau
28 Medi 10 |  Newyddion
Bysiau ysgol: Rheolau mwy llym
21 Medi 10 |  Newyddion
Plant: Cod ymddygiad teithio
03 Tach 09 |  Newyddion
Pasio mesur cludo plant i'r ysgol
01 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific