British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2011, 07:49 GMT
Hwb i gynllun ad-drefnu ysgolion

Ysgol Maes yr Yrfa
Mae'r sir yn sn am ad-drefnu addysg uwchradd yng Nghwm Gwendraeth a Dinefwr

Bydd ysgolion yn ardal Dinefwr yn elwa o fuddsoddiad gwerth £51 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Sir Gaerfyrddin.

Roedd y cyngor eisoes wedi cael addewid o £23.7 miliwn gan y llywodraeth tuag at godi ysgol uwchradd newydd yn Nyffryn Tywi, yn lle ysgolion Pantycelyn a Thregîb.

Y cyngor fydd yn cyfrannu'r £5.9 miliwn arall tuag at y prosiect £30 miliwn.

Bydd £8 miliwn yn rhagor o goffrau Bae Caerdydd yn golygu bod modd dechrau yn syth ar waith ar Ysgol Dyffryn Aman.

Mae'r cynlluniau i drawsnewid addysg uwchradd yn ardal Dinefwr yn cynnwys codi tair ysgol uwchradd newydd i gymryd lle'r pum ysgol bresennol, sef Pantycelyn, Tregîb, Dyffryn Aman, Maes yr Yrfa a Gwendraeth.

'Gweledigaeth'

Y nod yw dechrau ar y gwaith ym mis Medi 2012.

Dywedodd y cynghorydd Gwynne Wooldridge: "Mae'r hyder y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei ddangos, trwy fuddsoddiad mor sylweddol yn y weledigaeth ar gyfer addysg uwchradd yn ardal Dinefwr, yn glod mawr i sir Gaerfyrddin ac yn arbennig i'r arloesi, y gwaith caled ac ymrwymiad gan swyddogion ac ysgolion sydd wedi cydweithio dros gyfnod hir o amser.

"Bydd y newidiadau arfaethedig yn gwella adnoddau a chyfleon i'n pobl ifanc ni - yn enwedig o ran addysg alwedigaethol a dwyieithog i'r oedran 14-19. Bydd hyn hefyd yn adeiladu ar y cydweithio agos rhwng ysgolion a Choleg Sir Gâr er lles ein hieuenctid a'u dyfodol."

Pryderon

Dywedodd y cyngor mai'r prosiectau yn Nyffryn Aman a Phantycelyn / Tregîb fydd yn cael eu hystyried yn rhan gynta'r rhaglen.

Ysgol Pantycelyn
Mae Ysgol Pantycelyn yn un o'r ysgolion sydd wedi'u clustnodi i gau

Mae'n debyg fod rhai rhieni yn cwestiynnu a yw'r cynllun i uno ysgolion Maes yr Yrfa a Gwendraeth wedi'i roi o'r neilltu am y tro.

Ond mae'r cyngor yn mynnu y bydd y prosiect yng Nghwm Gwendraeth yn mynd yn ei flaen.

Bydd cyfres o gyfarfodydd ym mis Mai i drafod y cynlluniau gyda disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr ac aelodau'r gymuned.

Bydd y cynlluniau'n cael eu cyhoeddi mewn dogfen ymgynghorol, fydd yn cynnwys trefniadau dros dro ar gyfer y cyfnod rhwng 2012 a 2015.

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad:

"Mae'r rhaglen uchelgeisiol hon yn cynnwys tair prif elfen: Dyffryn Tywi, Cwm Gwendraeth a Dyffryn Aman. Gyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad, bydd modd gwireddu dau o'r prosiectau hyn dros y blynyddoedd nesa'.

"Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn parhau i gydweithio'n agos gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin trwy gydol y broses o ad-drefnu ysgolion."



HEFYD
Mwy o ysgolion yn wynebu cau?
22 Hyd 10 |  Newyddion
Ad-drefnu addsyg: Bwrw 'mlaen?
20 Medi 10 |  Newyddion
Dyfodol ysgolion yn hollti barn
21 Ebr 10 |  Newyddion
Rhieni i ymladd cynllun cau ysgol
10 Maw 10 |  Newyddion
Ad-drefnu: O blaid cais am 60,000
22 Chwef 10 |  Newyddion
Dyfodol ysgol: Cyflwyno deiseb
02 Medi 09 |  Newyddion
Dadl addysg yn 'hollti cymuned'
06 Maw 09 |  Newyddion
Anfodlonrwydd am addysg uwchradd
27 Chwef 09 |  Newyddion
Ad-drefnu: Cyngor yn trafod
05 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific