British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2011, 06:42 GMT
Pryderon am hylendid bwyd

Bwyd ysgol
Roedd 24 o ysgolion a cholegau wedi cael sgr hylendid bwyd isel

Dyw nifer o leoedd yng Nghymru sy'n gweini bwyd i bobl fregus ddim yn cwrdd â gofynion hylendid bwyd, yn ôl adroddiad newydd.

Dywed Llais Defnyddwyr Cymru fod 60 o sefydliadau trwy Gymru yn methu cwrdd â'r safon.

Yn ôl ail adroddiad ar y gwenwyn bwyd E.coli 0157, mae rhai meithrinfeydd, ysgolion, colegau, darparwyr gofal ac ysbytai angen cyflwyno gwelliannau mawr o ran hylendid bwyd.

Ers dechrau'r Cynllun Mesur Hylendid Bwyd ym mis Hydref 2010, mae 24 o ysgolion a cholegau wedi cael sgôr o 2 neu lai, tra bod 30 o ddarparwyr gofal a thri ysbyty hefyd wedi cael marciau isel.

'Mwy agored'

Mae modd sgorio rhwng 0 a 5, gyda sgôr o 0 yn golygu bod angen gwelliannau ar frys, tra bod mesur o 5 yn golygu fod gan y busnes safonau hylendid bwyd ardderchog.

Er bod y cyhoedd yn medru gweld y mesurau ar fas data sy'n cael ei oruchwylio gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, dyw hi ddim yn orfodol i'r busnesau'n arddangos y canlyniadau.

Mae Llais Defnyddwyr Cymru nawr yn galw ar i awdurdodau lleol fod yn fwy agored o ran eu rheolau hylendid bwyd, ac yn galw ar yr Asiantaeth Safonau Bwyd i annog cynghorau i gyhoeddi adroddiadau hylendid bwyd ar y we.

Mae'r grŵp hefyd yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i ddefnyddio'i phwerau newydd i gyflwyno deddf fyddai'n gorfodi pob busnes i arddangos ei sgôr hylendid bwyd.

'Annerbyniol'

Mae gan bobl hawl i wybod pam fod y sefydliadau sy'n darparu bwyd ar gyfer eu hanwyliaid hanes sgôr mor isel o ran hylendid bwyd, a beth sy'n cael ei wneud am y peth
Maria Battle

Dywedodd Maria Battle, Uwch Gyfarwyddwr Llais Defnyddwyr Cymru:

"Mae'n annerbyniol fod sefydliadau sy'n derbyn arian cyhoeddus, fel ysbytai ac ysgolion, yn darparu bwyd ar gyfer bobl fregus er nad ydyn nhw'n cwrdd â gofynion statudol o ran hylendid bwyd.

"Y ffordd orau i wella pethau yw gwneud popeth yn gyhoeddus trwy orfodi pob busnes i arddangos ei sgôr hylendid bwyd. Pa well ffordd i annog cyflenwyr bwyd na'u bod yn sylweddoli y bydd eu marciau yn gyhoeddus ac nad oes modd cuddio eu methiannau?

Mae Llais Defnyddwyr Cymru hefyd yn galw ar i awdurdodau lleol fod yn fwy agored o ran rhannu gwybodaeth am ddarparwyr bwyd trwy gyhoeddi adroddiadau ar y rhyngrwyd.

"Mewn rhai achosion," meddai Ms Battle, "rydym ni wedi'i chael yn anodd cael gafael ar adroddiadau er mwyn deall y rhesymau y tu ôl i'r marciau isel hyn. Mae rhai awdurdodau wedi gwrthod rhyddhau addroddiadau am fusnesau bwyd os oes unrhyw siawns y gallai'r busnes wynebu achos llys yn y dyfodol.

"Mae gan bobl hawl i wybod pam fod y sefydliadau sy'n darparu bwyd ar gyfer eu hanwyliaid hanes sgôr mor isel o ran hylendid bwyd, a beth sy'n cael ei wneud am y peth."HEFYD
Newidiadau gorfodi deddf bwyd?
25 Ion 11 |  Newyddion
Galw am arddangos hylendid bwyd
03 Hyd 10 |  Newyddion
Oedi i fesurau diogelu bwyd
18 Mai 10 |  Newyddion
Glendid bwyd: Canllawiau newydd
11 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific