British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 20 Mawrth 2011, 10:59 GMT
Protestiadau yn erbyn carchariad 'milwr Wikileaks'

Bradley Manning
Roedd Preifat Bradley Manning yn swyddog cudd-ymchwil gyda byddin America.

Mae cefnogwyr o Sir Benfro yn teithio i Lundain ddydd Sul i ymuno â phrotestiadau ynglŷn â charchariad milwr sydd wedi ei gyhuddo o ryddhau dogfennau cyfrinachol gan lywodraeth America.

Mae'r Preifat Bradley Manning, 23, a aeth i'r ysgol yn Hwlffordd, lle mae ei fam yn dal i fyw, wedi ei garcharu yn yr Unol Daleithiau ar amheuaeth o ryddhau gwybodaeth a ymddangosodd ar wefan Wikileaks.

Mae'r cyhuddiadau yn erbyn Manning, swyddog cudd-ymchwil i'r fyddin, yn ymwneud â rhyfel Irac ac Afghanistan.

Yn ôl protestwyr mae'r amodau y mae Mr Manning yn cael eu cadw ynddynt yng nghanolfan y llynges yn Quantico yn Virginia yn rhai "arteithiol" ac "annynnol".

Mae Aelod Seneddol Cwm Cynon, Ann Clwyd, wedi galw ei garchariad yn "greulon a diangen" gan alw ar Lywodraeth San Steffan i godi'r mater gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Cosb eithaf

Dan system gyfiawnder milwrol yr Unol Daleithiau, mae'r cyhuddiadau yn erbyn Bradley Manning, sy'n cynnwys 22 cyhuddiad o 'gynorthwyo'r gelyn', yn cario'r gosb eithaf.

Gobeithio y bydd Cymru yn mynnu triniaeth gyfreithiol a dyngarol i'r gŵr ifanc yma
Cyfeillion Bradley Manning

Ond mae'r erlyniad ar ran byddin yr Unol Daleithiau wedi dweud na fydd Mr Manning yn wynebu marwolaeth os yw'n ei gael yn euog o'r cyhuddiadau ond y gallai wynebu carchar am oes.

Ddydd Sul, Mawrth 20, mae llond bws o bobl o'r sir lle cafodd ei fagu yn ystod ei arddegau yn ymuno â gwrthdystwyr yn Llysgenhadaeth America yn Llundain i brotestio yn erbyn ei driniaeth yn yr Unol Daleithiau

Yn eu mysg mae cyfeillion ysgol, rhieni a chymdogion sy'n dweud eu bod am "ddangos ein parch i Manning, i ddynoliaeth ac i'r rhagdybiaeth o fod yn ddieuog - ac i fynnu fod awdurdodau'r Unol Daleithiau yn rhoi'r gorau i arteithio Bradley Manning"

Dywedant eu bod yn "gobeithio y bydd Cymru yn mynnu triniaeth gyfreithiol a dyngarol i'r gŵr ifanc yma, sy'n cael ei gadw dan amodau a ddisgrifir fel 'artaith', ac eto 'dyw heb ei gael yn euog o unrhyw drosedd eto."

Amnesty Rhyngwladol

Mae'r brotest yn rhan o brotestiadau ar draws y byd yn erbyn y driniaeth o Manning sydd wedi cael ei disgrifio fel triniaeth "annynol" gan Amnesty Rhyngladol.

Bydd cefnogaeth i Bradley Manning hefyd yn rhan o wylnos a gynhelir yn Wrecsam ddydd Sul i gofio pobl Japan ac Irac.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn ymchwilio i garchariad Manning ar amheuaeth ei fod yn cael ei "arteithio".

Mae Ann Clwyd AS wedi codi'r mater yn y senedd yn San Steffan yr wythnos hon gan ddweud ei bod am i Lywodraeth Prydain ymyrryd.

Rydw i'n erfyn ar Weinyddiaeth yr Unol Daleithiau i drin Bradley Manning mewn ffordd ddyngarol tra mae dan glo
Ann Clwyd AS

"Rydw i'n credu ei fod yn achos difrifol," meddai.

"Mae'n cael ei gadw ar ei ben ei hun, mewn cell 23 awr y dydd, ddim yn cael gwneud ymarfer corff, yn cael ei ddiosg o'i ddillad yn y nos a ddim yn cael cysgu yn ystod y dydd.

"Mae sefydliadau fel Amnesty Rhyngwladol eisoes wedi rhyddhau sawl datganiad yn dweud fod Manning yn cael ei drin yn greulon, annynol a diraddiol."

"Er fy mod yn ystyried fy hun yn gyfaill i'r Americaniaid, credaf nad yw'n gweddu iddyn nhw drin un o'u milwyr ei hunain fel hyn cyn iddo cael ei ddyfarnu'n euog, cyn iddo gael ei roi ar brawf."

Mae achos y Preifat Manning wedi cael ei godi gyda'r Arlywydd Obama.

Dywedodd ei fod wedi cael sicrwydd fod telerau carchariad Preifat Manning yn "briodol".

Yn ôl swyddogion y fyddin mae ei driniaeth yn safonol i bobl sy'n cael eu gwylio oherwydd perygl o niweidio eu hunain.

'Dyngarol'

"Does dim pwrpas i'r driniaeth yma ar wahân i fychanu a diraddio Bradley Manning," ychwanegodd Ann Clwyd.

"Mae'r amodau hyn yn anwybyddu argymhellion adroddiadau seiciatryddion y Llynges ei hun.

"Mae'r driniaeth o Bradley Manning yn greulon a diangen ... Rydw i'n erfyn ar Weinyddiaeth yr Unol Daleithiau i drin Bradley Manning mewn ffordd ddyngarol tra mae dan glo."

"Nid wyf yn credu ei bod yn dderbyniol fod Llywodraeth Prydain yn gwrthod ymwneud â'r achos a byddaf yn galw ar yr Ysgrifennydd Tramor, Willam Hague, i godi achos Bradley Manning yn swyddogol gyda'r ysgrifennydd cyfatebol yn yr Unol Daleithiau," meddai.

Er fod mam y milwr yn Gymraes, ac yn byw yn Hwlffordd - ble magwyd Manning yn ystod ei arddegau - deallir nad oes ganddo basport Prydeinig.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific