British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Mawrth 2011, 12:41 GMT
Golau gwyrdd i waith biomas newydd i Gaergybi

Aliwminiwm Môn
Cychwynnodd gwaith Aliwminiwm Môn yn 1971

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhoi trwydded ar ar gyfer gwaith ynni ar gost o £600 miliwn fydd yn creu 100 o swyddi parhaol ar Ynys Môn.

Fe fydd hyn ar hen safle Aliwminiwm Môn yng Nghaergybi oedd yn cyflogi 390 o bobl ym mis Medi 2009 pan ddaeth y gwaith i ben.

Nod Anglesey Aluminium Metals Renewables yw cynhyrchu trydan drwy losgi naddion coed sydd wedi eu mewnforio.

Fe fydd y coed yn cael eu troi'n ynni ar gyfer tyrbinau stêm fydd yn gallu cynhyrchu trydan ar gyfer 250,000 o dai.

Yn ôl y cynlluniau, dim ond tanwydd o goedwigoedd cydnabyddedig fydd yn cael ei ddefnyddio.

'Newyddion gwych'

Dywedodd David Edwell, rheolwr yr asiantaeth yn y gogledd: "Rwy'n gallu cadarnhau ein bod wedi caniatáu trwydded amgylcheddol i Alwminiwm Môn (Anglesey Aluminium Metal Renewables Limited) i redeg gwaith biomas.

"Mae archwiliad trylwyr dros y 12 mis diwethaf wedi dangos bod cynlluniau wedi'u sefydlu fel bod y gwaith hwn yn cael ei redeg yn unol â'r safonau amgylcheddol uchaf."

"Mae hyn yn newyddion gwych i'r amgylchedd ac i'r ardal."

Caergybi
Bydd porthladd Caergybi yn elwa ar y cynllun

Os bydd y gwaith yn cael ei godi, bydd swyddogion yr asinataeth yn cyfyngu'n llym ar ollyngiadau ac ar y ffordd y bydd yn cael ei redeg gydol ei oes.

Mae'r drwydded yn rheoli effaith y gwaith ar yr amgylchedd. Nid yw'n cynnwys materion megis traffig, effeithiau gweledol, oriau gweithio a'r effaith ar longau.

Bydd y cyfan yn cael ei ystyried fel rhan o'r caniatâd cynllunio fydd yn rhan o Ganiatâd yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Fe fydd angen hyn cyn y gall y gwaith ddechrau cynhyrchu.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn eisoes wedi cymeradwyo'r cynllun.HEFYD
Safle Aliwminiwm Môn ar werth
24 Tach 10 |  Newyddion
Dadgomisynu safle Aliwminiwm Môn
08 Medi 10 |  Newyddion
Aliwminiwm: Cais am orsaf bwer
21 Ion 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific