British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Mawrth 2011, 16:47 GMT
Gohirio etholiad 2015 tan 2016

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Ni fydd gwrthdaro rhwng etholiadau'r Cynulliad a'r etholiad cyffredinol yn 2015

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd etholiad y Cynulliad a fwriadwyd ar gyfer 2015 yn cael ei ohirio tan 2016.

Mae hyn yn golygu y bydd tymor y Llywodraeth nesaf ar ôl etholiadau fis Mai yn para pum mlynedd, yn hytrach na phedair.

Mae hefyd yn golygu na fydd gwrthdaro rhwng etholiadau'r Cynulliad a'r etholiad cyffredinol yn 2015.

Fis Chwefror, dywedodd Dirprwy Brif Weinidog y DU, Nick Clegg, ei fod yn cynnig cyfle i aelodau'r Cynulliad newid dyddiad etholiadau'r Cynulliad o hyd at flwyddyn naill ffordd.

Roedd y gwrthdaro o ran amseru'r ddau etholiad yn debyg o ddigwydd yn 2015 gan fod senedd y DU yn symud i dymhorau sefydlog o bum mlynedd.

Dywedodd Carwyn Jones ar y pryd mai Llywodraeth y DU a ddylai newid dyddiad yr etholiad cyffredinol.

'Anhrefn'

Dywedodd Mr Jones fis Chwefror: "Nid wyf wedi fy mherswadio y dylem ni symud ein hetholiadau.

"Fy marn i fyddai ei bod yn fater i Lywodraeth y DU symud ei etholiad oherwydd, ar ddiwedd y dydd, cafodd ein hetholiadau ni eu sefydlu flynyddoedd yn ôl ar gyfer Mai 2015.

"Rydw i'n credu ei bod yn bwysig bod yr etholiadau hynny yn cael eu cadw ar y diwrnod hwnnw."

Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC, Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth y Cynulliad, ar y pryd ei fod yn croesawu'r cyfle i newid y dyddiad.

"Rydw i wedi dadlau na fyddai'n iawn i etholiadau cyffredinol y DU a Chymru gael eu cynnal ar yr un diwrnod yn 2015," meddai mewn ymateb i gynnig Mr Clegg fis Chwefror.

"Fe allai fod gofyn i bobl Cymru bleidleisio dros gynrychiolwyr o fewn gwahanol ffiniau etholaethol gan ddefnyddio systemau pleidleisio gwahanol a fyddai'n amharchus ac yn sicr o arwain at anhrefn llwyr yn y gorsafoedd pleidleisio."

Pleidleisiodd ACau o blaid y newid ddydd Mercher ac mae disgwyl i Lywodraeth San Steffan gadarnhau'r penderfyniad maes o law.HEFYD
Anghytundeb dwy blaid
18 Chwef 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific