British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Mawrth 2011, 07:01 GMT
'Angen trawsnewid gofal canser ar fyrder'

Claf yn cael cyffuriau gwrth-ganser o 'ddrip' mewn-wythienol
Dywed Macmillan fod rhaid i Gymru newid y driniaeth sy'n cael ei i roi i gleifion canser

Mae angen i Gymru drawsnewid gofal canser ar fyrder er mwyn mynd i'r afael â'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael diagnosis o ganser ac sy'n byw gyda'r afiechyd, medd adroddiad.

Yn yr adroddiad, Newid Gofal Canser yng Nghymru, sy'n cael ei lansio ddydd Iau, dywed yr elusen Cymorth Canser Macmillan bod angen strategaeth ganser cenedlaethol cynhwysfawr ar Gymru i ateb gofynion triniaeth a chymorth cleifion ac i ddarparu gwasanaethau mwy fforddiadwy.

Mae'r elusen yn galw ar y llywodraeth nesaf i ddatblygu strategaeth ganser cenedlaethol erbyn diwedd ei blwyddyn gyntaf mewn grym.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Gydag un person o bob tri yn cael gwybod bod ganddyn nhw ganser ar ryw adeg o'u bywydau, mae buddsoddi mewn gofal ar gyfer dioddefwyr a mesurau i leihau'r tebygolrwydd o gael canser, yn flaenoriaeth.

"Bydd dogfen bolisi Macmillan yn ein helpu wrth ddatblygu strategaeth ar gyfer y cyfnod 2011-2015."

120,000

Dywedodd yr adroddiad bod 120,000 o bobl yn dioddef neu wedi dioddef canser yng Nghymru ar hyn o bryd a bydd y nifer hwn yn dyblu bron iawn dros yr 20 mlynedd nesaf, a bod y GIG yng Nghymru yn gwario dros £350 miliwn y flwyddyn ar wasanaethau canser.

Dywedodd Cath Lindley, rheolwr cyffredinol Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: "Nid yw'r system bresennol yn gymwys i ymdopi â'r nifer cynyddol o bobl sydd angen help.

"Ar yr un pryd, nid yw gwasanaethau'n datblygu law yn llaw â natur newidiol canser ac anghenion parhaus pobl. Dyna pam bod angen i ni ailfeddwl ynglŷn â'n ffordd o ymdrin â gofal canser yng Nghymru.

"Mae angen i bolisi canser a gwasanaethau canser yng Nghymru esblygu er mwyn cydnabod natur newidiol canser a'r effaith mae'r afiechyd yn ei gael ar fywydau pobl.

"Gwnaed llawer iawn o gynnydd dros y blynyddoedd diwethaf ond nid yw'r mentrau a welsom yn mynd yn ddigon pell er mwyn mynd i'r afael ag anghenion unigol a pharhaus pobl."

60%

Diolch i ddiagnosis cynnar a gwell triniaeth, erbyn heddiw mae 60% o gleifion canser yn byw am bum mlynedd neu fwy.

Ond heb gymorth digonol, meddai'r elusen, yn aml mae pobl yn cael eu gadael ar eu pennau'u hunain i ymdopi gyda sgil effeithiau hir dymor eu canser neu eu triniaeth.

Ychwanegodd Ms Lindley: "Mae canser yn troi bywydau pobl wyneb i waered. Mae'n rhaid i gleifion a'u teuluoedd ddelio gyda sgil effeithiau corfforol, emosiynol, ymarferol ac ariannol canser, sy'n ddifrodus yn eithaf aml.

"Mae rhai yn lwcus ond ar y cyfan rydym yn gwybod bod cymorth i bobl yn dameidiog ac yn anghyson ar draws Cymru. Dyna pam bod angen i'r llywodraeth nesaf ddatblygu strategaeth ganser cenedlaethol."HEFYD
Cynnydd yn risg canser y fron
04 Chwef 11 |  Newyddion
Achosion canser newydd yn uchel
09 Rhag 10 |  Newyddion
Canser coluddyn: Dechrau sgrinio
27 Hyd 08 |  Newyddion
Canser: Oedi cyn sgrinio llawn
06 Meh 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific