British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Mawrth 2011, 07:05 GMT
Angen i Gymru 'hybu mentrau cymdeithasol'

Tap dŵr
Dywed yr adroddiad fod cwmni Glas Cymru, sy'n berchen ar Dŵr Cymru, yn fodel ar gyfer sefydlu mentrau cymunedol

Mae adroddiad yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i wneud mwy i hybu mentrau cymdeithasol a rhoi cyfle i fudiadau cymunedol bach i redeg gwasanaethau.

Methiant i ddatblygu mentrau cymdeithasol - sef busnesau sy'n cael eu rhedeg er mwyn cyflawni nod dyngarol neu er budd y gymdeithas - yw "paradocs gwleidyddol mawr" Cymru yn ôl yr adroddiad gan ddau o feddylwyr academaidd Cymru.

Cafodd yr adroddiad gan yr academydd yr Athro Kevin Morgan a chyn-Aelod Seneddol Plaid Cymru, Adam Price, ei gomisiynu gan Gartrefi Cymunedol Cymru a'r Charity Bank.

Yn yr adroddiad, mae'r awduron yn galw am sefydlu nifer o gamau arloesol.

Yn eu plith mae gosod targed o sefydlu tair menter gymdeithasol flaenllaw sy'n dilyn model Glas Cymru a'r siop gydweithredol John Lewis dros yr 20 mlynedd nesaf.

Glas Cymru sy'n rheoli Dŵr Cymru ac mae unrhyw elw sy'n cael ei roi yn ôl i mewn i'r cwmni er budd cwsmeriaid Dŵr Cymru.

'Etifeddiaeth gyfoethog'

Mae cynlluniau Llywodraeth San Steffan ar gyfer y 'Gymdeithas Fawr' yn galw am roi llawer mwy o ran i'r gymuned mewn rheoli gwasanaethau ac yn y broses o'u cyflwyno.

Ond mae'r adroddiad yn rhybuddio fod Cymru hyd yma wedi methu â chreu sector mentrau cymdeithasol hyderus.

Noda'r ddau awdur fod etifeddiaeth gyfoethog mudiadau cydweithredol yn golygu mai gwendid y sector mentrau cymdeithasol "yw paradocs gwleidyddol mwyaf" Cymru.

"Er ein bod yn agored iawn i werthoedd diwylliannol cydweithredu a chydweithio, dyma wlad sydd wedi profi'n anabl i fedi buddiannau economaidd o'r diwylliant gwleidyddol hwn drwy greu ystod ehangach o fentrau cydweithredol, cydfuddiannol a chymdeithasol.

"Fe fyddem ni'n mynd mor bell â dweud mai'r prawf hanfodol ar gyfer y diwylliant gwleidyddol yma, yn wir y prawf litmws i'w oroesiad, ydy i Gymru brofi bod y gwerthoedd diwylliannol yma yn asedau ar gyfer dyfodol hyfyw yn hytrach na baich sy'n cael ei gadael inni gan y gorffennol."HEFYD
Cynnydd mewn cwmniau cydweithredol
19 Meh 10 |  Newyddion
£187m o elw i Glas Cymru
10 Meh 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific