British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Mawrth 2011, 11:18 GMT
Ardal yn cydweithio er lles yr amgylchedd

Glandyfi gan Jean Napier
Cafodd gwarchodfa biosffer y Ddyfi ei ymestyn i gynnwys Dyffryn Dyfi i gyd ym mis Mai 2009.

Dros flwyddyn ar ôl i ardal yn y canolbarth gael ei dynodi'n ardal biosffer gyntaf Cymru, mae'r rhai sy'n rhedeg y prosiect yn dweud ei fod yn mynd o nerth i nerth.

Cafodd cynllun Biosffer Dyfi ei sefydlu yn 2009.

Mae'n un o 552 o ardaloedd tebyg eraill drwy'r byd a'r unig un yng Nghymru.

Mae statws ardal biosffer yn cael ei roi gan UNESCO i ardaloedd lle mae pobl leol yn cydweithio i wneud yn siwr fod etifeddiaeth, diwylliant ac economi ardal yn ffynnu mewn cytgord â'r amgylchedd naturiol.

Mae cynllun Biosffer Dyfi yn cynnal ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ym Machynlleth nos Fercher er mwyn annog mwy o bobl i ddod i ddysgu am y gwaith a chyfrannu at y cynllun.

Denu incwm

"Yn ystod blwyddyn gyntaf partneriaeth y Biosffer, rydyn ni eisoes wedi llwyddo i gael arian sylweddol gan Ewrop trwy gyfrwng y prosiect Cymunedau a Natur," meddai Pete Frost, cynrychiolydd Cymru ar Bwyllgor 'Dyn a'r Biosffer' UNESCO.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i geisio darganfod beth yw eu blaenoriaethau nhw o ran gwella llwybrau ceffylau a llwybrau troed.

"Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, mi fydd £250,000 yn cael eu buddsoddi yn y llwybrau yma, er mwyn denu mwy fyth o incwm i'r economi leol."

Cafodd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi ei dynodi'n Fiosffer am y tro cyntaf yn y 1970au, ond cafodd y dynodiad ei ymestyn ym mis Mai 2009 i gynnwys Dyffryn Dyfi i gyd, sef yr ardal sy'n ffinio ag Aberystwyth, Llanbrynmair, Llanymawddwy, Corris Uchaf ac Aberdyfi.

Gweithio gyda ffermwyr

Mae nifer o bobl sy'n cynrychioli cymunedau, busnesau a mudiadau gwirfoddol yr ardal wedi bod yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau.

"Mae'r gymysgedd o bobl sy'n rhan o waith y Biosffer yn wych," meddai Pete Frost.

"Er enghraifft, rydyn ni wedi gweithio gyda ffermwyr i geisio dod o hyd i gyfleoedd busnes ar gyfer y dyfodol, a chyda'r Ganolfan Dechnoleg Amgen a Choetiroedd Dyfi i greu adnoddau addysgol sy'n gysylltiedig â'r biosffer."

Mae'r cynllun yn bwriadu cynnal mwy o weithgareddau yn 2011 sy'n gysylltiedig â thwristiaeth, treftadaeth, y celfyddydau, cadwraeth ac ymchwil.

Er mwyn ennill statws 'gwarchodfa biosffer' mae'n rhaid i lywodraeth un o aelod-wladwriaethau Ewrop enwebu ardal ac yna rhaid iddi fodloni tair o swyddogaethau sylfaenol:

  • Cadwraeth - gwarchod adnoddau genetig, rhywogaethau, ecosystemau a thirweddau.
  • Datblygu - meithrin datblygiad economaidd a datblygiad pobl
  • Logisteg - cefnogi gwaith ymchwil, gwaith monitro, addysg a'r arfer o gyfnewid gwybodaeth yn ymwneud â phynciau lleol, cenedlaethol neu fyd-eang sy'n berthnasol i gadwraeth a datblygu.

Bydd y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn digwydd am 7pm, nos Fercher, Mawrth 16 yn y Plas, Machynlleth.HEFYD
Statws i ddyffryn ecogyfeillgar
08 Meh 09 |  Newyddion
Dyffryn am fod yn ecogyfeillgar
31 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific