British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2011, 13:17 GMT
Wrecsam: Tro arall yn y stori

Y Cae Ras, Wrecsam
Mae dyfodol perchongaeth y clwb yn newid o wythnos i wythnos

Daeth tro arall yn hanes Clwb Pêl-droed Wrecsam gydag adroddiadau bod un oedd yn ceisio prynu'r clwb wedi tynnu yn ôl, ond un arall yn dangos diddordeb.

Mae adroddiadau'n awgrymu fod Ashley Ward - cyn-chwaraewr gyda'r clwb - wedi tynnu ei gynnig yn ôl, er nad oedd y clwb yn fodlon cadarnhau hynny.

Yn y cyfamser, mae'r dyn busnes Steve Cleeve wedi amlinellu cynllun ar gyfer y clwb ar wefan y cefnogwyr Red Passion.

Mae disgwyl hefyd i'r wraig fusnes Stephanie Booth wneud datganiad am ei bwriad hi, ond deellir ei bod wedi cael "cyfarfod cadarnhaol iawn" gydag Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam nos Lun.

Cefnogaeth

Rydw i wedi dweud o'r dechrau y byddwn ond yn gwneud cynnig i brynu'r clwb os ydy mwyafrif y cefnogwyr o blaid hynny
Steve Cleeve

Daeth yr adroddiadau am newid meddwl Ashley Ward ar yr un adeg ag y bu Steve Cleeve yn cynnal sesiwn holi ac ateb ar wefan y cefnogwyr.

Dywedodd Mr Cleeve: "Rydw i wedi dweud o'r dechrau y byddwn ond yn gwneud cynnig i brynu'r clwb os ydy mwyafrif y cefnogwyr o blaid hynny.

"Mae 'Red Passion' yn wefan sy'n cael ei redeg i'r cefnogwyr gan y cefnogwyr felly dyna oedd y lle mwyaf addas i amlinellu fy nghynnig.

"Mae'n ymddangos hefyd mai'r cefnogwyr yw'r bobl ddiwethaf i gael clywed am beth sy'n mynd ymlaen, felly roeddwn i'n ceisio newid hynny."

Prifysgol

Dywedodd mai ei weledigaeth oedd cadw'r clwb a'r stadiwm gyda'i gilydd.

Stephanie Booth
Roedd y wraig fusnes Stephanie Booth wedi bwriadu arwain cwmni cymunedol i redeg y clwb

"Does gen i ddim diddordeb mewn datblygu'r stadiwm heblaw ceisio gweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr i adeiladu dosbarthiadau o fewn y stadiwm i helpu gyda'r incwm," ychwanegodd.

"Yn amlwg mae angen ail-ddatblygu'r Kop, a dwi'n gweld y Brifysgol fel linc bwysig all ganiatáu i hynny ddigwydd.

"Fy mwriad yw rhannu'r cae yn sgwariau bychain a'u gwerthu i gefnogwyr am £100 yr un.

"Drwy wneud hynny gallwn godi'r arian i brynu'r stadiwm gan Geoff Moss ac amddiffyn dyfodol Clwb Pêl-droed Wrecsam gan na fydd modd datblygu ar y cae - fyddai'r cyfranddaliadau ddim yn caniatáu hynny."

Clwb cymunedol

Yn flaenorol, roedd y wraig fusnes Stephanie Booth wedi dweud wrth y cefnogwyr mai hi oedd y dewis cyntaf i arwain cwmni fyddai'n sefydlu Wrecsam fel clwb cymunedol.

Ond yna bum niwrnod yn ôl dywedodd nad oedd bellach yn y ras pan ddaeth yn amlwg fod Ashley Ward wedi gwneud cynnig.

Mae perchnogion y clwb, Geoff Moss ac Ian Roberts, wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw weld y clwb yn mynd i ddwylo cwmni yr oedd y cefnogwyr yn rhan ohono.HEFYD
Dau gais posib i brynu clwb
26 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific