British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2011, 18:11 GMT
Cynlluniau i gau ysgol gam yn nes

Ysgol Y Parc
Mae nifer o bobl leol yn gwrthwynebu cau Ysgol y Parc

Mae Bwrdd Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid cais dadleuol i ad-drefnu ysgolion yn ardal Y Bala, er gwaethaf gwrthwynebiad mudiad iaith.

Wedi i'r aelodau bleidleisio o 10 i 2 o blaid ad-drefnu addysg yn nhalgylch Ysgol Uwchradd Y Berwyn, sy'n cynnwys cau Ysgol Gynradd Y Parc, bydd yr argymhelliad yn mynd o flaen y cyngor llawn ymhen ychydig wythnosau.

Cafodd y cynlluniau eu cymeradwyo gan Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd fis Chwefror cyn cynnal cyfnod o ymgynghori.

Mewn llythyr at y cyngor roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi "erfyn" ar yr aelodau i ailfeddwl gan y byddai cau'r ysgol gynradd yn "peryglu un o'n cymunedau gwledig Cymraeg cryfaf".

Yn hytrach na chau'r ysgol, mae'r mudiad iaith wedi argymell ffederaleiddio'r ysgolion gwledig lleol.

'Peryglu cymunedau'

Fel rhan o'r cynllun ad-drefnu, mae adran addysg Cyngor Gwynedd yn argymell cau Ysgol Y Parc erbyn mis Medi 2012 gan gynnig lle i'r plant yn Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn.

Maen nhw hefyd yn bwriadu sefydlu Campws Gydol-oes yn Y Bala ar gyfer addysg 3-19 oed sy'n cyfuno ysgolion cynradd Beuno Sant a Bro Tegid gydag Ysgol Uwchradd Y Berwyn.

Maen nhw hefyd am hybu cydweithio rhwng y cwmpas newydd ac ysgolion cynradd Ffridd y Llyn, Bro Tryweryn ac O M Edwards.

Yn siarad cyn y cyfarfod ddydd Mawrth, dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Nid oes unrhyw reswm dilys dros beryglu un o'n cymunedau gwledig Cymraeg cryfaf.

"Nid oes unrhyw gefnogaeth ym Mhenllyn i'r cynnig i gau Ysgol Y Parc, ac felly rydym yn gofyn i'r cyngor roi sicrwydd yn eu cyfarfod am ddyfodol yr ysgol gan alw am drafodaethau cadarnhaol i sicrhau trefniant cydweithio rhwng y pedair ysgol wledig a'r ysgol gydol oes newydd yn Y Bala fel bod undod yn y fro."

Dywed y Gymdeithas nad yw'r Cyngor wedi ystyried yr ymatebion a gafwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol yr ysgol.

Gwadu honiadau

Diwedd mis Chwefror fe wnaeth y mudiad gwestiynu'r broses ymgynghorol a dweud ei bod wedi bod yn rhy fyr.

Fe wnaethon nhw gyhuddo'r Cyngor o fod wedi gwneud y penderfyniad i gau Ysgol Y Parc cyn ysgrifennu'r adroddiad.

"Does neb erioed wedi honni fod angen cau'r ysgol am resymau addysgol. Gellir ehangu ystod profiadau addysgol y plant yn well trwy ein cynllun o Ffederasiwn Penllyn," meddai Mr Ffransis.

Mae'r Cyngor wedi gwadu honiadau Cymdeithas yr Iaith, gan ddweud bod "swyddogion wedi ystyried yr holl sylwadau a gyflwynwyd fel rhan o'r ymgynghoriad".

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r cyngor llawn ei ystyried ganol mis Mai.HEFYD
Cau ysgol: Cymeradwyo adroddiad
24 Chwef 11 |  Newyddion
Cau ysgol: Cwestiynu proses ymgynghori
22 Chwef 11 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgolion
16 Rhag 10 |  Newyddion
Model ar gyfer adfywio cymunedau?
25 Awst 10 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgolion
15 Gorff 10 |  Newyddion
Ad-drefnu: Creu ysgol gydol oes
13 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific