British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2011, 07:08 GMT
Galw am bolis´au i leihau niwed alcohol

Poteli 'alcopops'
Un o'r argymhellion yw gosod lleiafswm ar bris unedau o alcohol

Mae elusen alcohol yn galw ar lywodraeth nesaf Cynulliad Cymru i weithredu cyfres o bolisïau er mwyn lleihau'r niwed mae alcohol yn ei greu yng Nghymru.

Un o'r polisïau mae Alcohol Concern eisiau ei weld yn cael ei gyflwyno yng Nghymru ydy gosod lleiafswm o 50 ceiniog am bob uned o alcohol.

Mae'r elusen hefyd eisiau sicrhau bod nifer cynyddol y bobl ifanc sy'n yfed yn cael cymorth yn hytrach na "chael eu trin fel troseddwyr".

Gydag etholiadau'r Cynulliad ar y gorwel, mae Alcohol Concern yn dweud bod eu maniffesto ar gyfer 2011, Dyfodol Iachach i Gymru, "yn cynnwys y blaenoriaethau y mae angen i Lywodraeth nesaf y Cynulliad eu hystyried os ydyw o ddifrif am leihau'r niwed sy'n deillio o alcohol yng Nghymru".

Dywedodd Andrew Misell, Rheolwr Polisi Alcohol Concern Cymru: "Nid yw Alcohol Concern yn gwrthwynebu yfed alcohol.

"Credwn y gall chwarae rhan bwysig a phleserus yn ein diwylliant a'n cymdeithas.

"Ond, wrth i'r niwed sy'n dod o alcohol barhau i gynyddu, credwn fod angen polisïau callach er mwyn creu perthynas iachach ag alcohol yng Nghymru."

Marwolaethau

Yn ôl Alcohol Concern - sef yr asiantaeth genedlaethol ar gamddefnyddio alcohol - mae alcohol yn gyfrifol am 1,000 o farwolaethau'r flwyddyn yng Nghymru gyda 52% o ddynion yng Nghymru a 38% o ferched yn dweud eu bod yn yfed mwy na'r canllaw.

CANLLAWIAU YFED Y GWASANAETH IECHYD
Dynion: Dim mwy na 3-4 uned o alcohol y dydd yn rheolaidd
Menywod: Dim mwy na 2-3 uned o alcohol y dydd yn rheolaidd
Mae 'yn rheolaidd' yn golygu yfed y symiau yma bob dydd neu fwyafrif o ddyddiau'r wythnos

Gyda 54,000 o bobl yn cael eu trin yn yr ysbyty oherwydd alcohol bob blwyddyn, mae'r niwed sy'n deillio o alcohol yn ôl un amcangyfrif yn costio £1 biliwn y flwyddyn i Gymru, neu £770 i bob aelwyd.

Dywed Alcohol Concern ei fod eisiau gweld cyflwyno lleiafswm pris o 50c am bob uned o alcohol, er mwyn lleihau faint o alcohol a gaiff ei yfed.

"O ystyried na wnaethpwyd dim hyd yn hyn i bennu isafswm pris ystyrlon ledled Cymru a Lloegr, mae Alcohol Concern o blaid datganoli'r pwerau i wneud hyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru," meddai'r elusen.

Dywed yr elusen ei fod hefyd am weld pŵer yn cael ei roi i awdurdodau lleol i ystyried y niwed mae alcohol yn ei achosi i iechyd pan maen nhw'n gwneud penderfyniadau ynglŷn â thrwyddedu.

'Cynnydd sylweddol'

Ymysg eu hargymhellion eraill mae cyfeirio pobl ifanc at raglenni cymorth priodol, nid eu trin fel troseddwyr, drwy gynnig cyfle iddynt gael cymorth os ydyn nhw yn mynd i adran ddamweiniau gyda chyflwr neu anaf yn ymwneud ag alcohol.

Dywed yr elusen fod cynnydd sylweddol wedi bod yn niferoedd y bobl ifanc sydd mewn ysbytai a chanolfannau triniaeth oherwydd camddefnyddio alcohol.

Mae tua 500 o blant dan 16 oed yn mynd i'r ysbyty bob blwyddyn yng Nghymru am resymau'n ymwneud ag alcohol.

Mae'r elusen hefyd yn dweud bod angen sicrhau bod gwasanaethau i bobl sy'n cam-drin alcohol yn cael eu cadw gan eu bod yn gost-effeithiol.HEFYD
'Ceisio newid y diwylliant alcohol'
03 Maw 11 |  Newyddion
Angen cadw alcohol mewn un lle
01 Maw 11 |  Newyddion
Angen atal nawdd cwmniau diod
11 Chwef 11 |  Newyddion
Canran uwch yn yfed a gyrru
20 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific