British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Mawrth 2011, 06:46 GMT
Gofal yr henoed yn 'warthus o annigonol'

Cymorth i berson hyn
Comisiynydd: 'Angen newid sylfaenol'

Mae gan fyrddau iechyd dri mis i wella'r ffordd mae pobl hŷn yn cael triniaeth mewn ysbytai wedi adroddiad damniol.

Yn ôl adolygiad y Comisiynydd Pobl Hŷn, mae'r ffordd y caiff rhai pobl hŷn eu trin mewn ysbytai yng Nghymru yn "warthus o annigonol."

Mae wedi galw am newid sylfaenol er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu trin ag urddas a pharch yn yr ysbyty.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, y byddai'r adroddiad yn cael ei ystyried wrth geisio gwella gofal cleifion.

Aeth panel dan gadeiryddiaeth y Fonesig Deirdre Hine i ysbytai a chasglu tystiolaeth ysgrifenedig.

Fe gasglon nhw wybodaeth am waith effeithiol ond hefyd fethiannau difrifol fel methu â helpu pobl fethedig i fynd i'r toiled, anwybyddu preifatrwydd pobl a methu â chyfathrebu â chleifion.

Yn yr adolygiad mae 12 argymhelliad i wella hyfforddiant, arweiniad, a chynllunio.

'Cywilyddus'

Aeth Alun Thomas, Pennaeth Polisi ac Adolygiadau'r Comisiynydd Pobl Hŷn i nifer o ysbytai yng Nghymru fel rhan o'r ymchwiliad.

Argymhellion

Rhoi'r cyfrifoldeb i reolwyr ward redeg eu wardiau mewn ffordd sy'n gwella urddas a pharch cleifion

Sicrhau bod staff yn gymwys i ddelio â chleifion dementia

Blaenoriaethu rhoi cymorth lle bo'r angen i ddefnyddio'r tŷ bach
Sicrhau bod trafodaethau am iechyd y claf rhwng cleifion a staff clinigol yn breifat
Sicrhau bod llai o oedi cyn rhyddhau cleifion o'r ysbyty

"Mi welais i gyda fy llygaid fy hun ddarpariaeth oedd yn gywilyddus o annigonol o safbwynt pobol hŷn," meddai.

"Roedd enghreifftiau o bobl oedd yn cael eu gadael yn eu gwelyau, yn gorfod mynd i'r tŷ bach yn eu gwelyau oherwydd bod y cymorth ddim yn amserol.

"Ac mi welon ni sefyllfa lle oedd pobl yn marw a'u cyrff yn cael eu cadw ar y wardiau oherwydd nad oedd y cymorth yno i'w tywys i lefydd eraill. "Roedd pobol â dementia yn cael eu hanwybyddu ar y wardiau a chadeiriau ar draws y grisiau er mwyn sicrhau nad o'n nhw'n gallu crwydro.

"Mae'r math yma o ddarpariaeth yn gwbl annigonol."

'Newid sylfaenol'

Dywedodd y comisiynydd, Ruth Marks: "Mae angen newid sylfaenol er mwyn atal triniaeth a gofal sy'n warthus.

"Ac mae agwedd, ymddygiad a sensitifrwydd staff yn hollbwysig.

"Yn ddios, mae angen arweiniad cryf a phositif ar bob lefel ... mae enghreifftiau o arweiniad effeithiol ac arfer da ac mae angen adeiladu ar hyn."


Mi welais i gyda fy llygaid fy hun ddarpariaeth oedd yn gywilyddus o annigonol o safbwynt pobol hŷn

Alun Thomas, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn

Dywedodd y gweinidog: "Bob dydd mae'r Gwasanaeth Iechyd yn gofalu am filoedd o gleifion ac mae'r mwyafrif llethol yn fodlon ar eu gofal.

"Serch hynny, weithiau dyw safon y gofal ddim yn cwrdd â'n disgwyliadau uchel a rhaid i ni wneud popeth posib er mwyn lleihau hyn.

"Felly dylai cleifion neu berthnasau sôn am eu pryderon wrth brif nyrs neu aelodau staff fel bod modd cymryd y camau priodol."HEFYD
£1.5m i wasanaethau iechyd meddwl
13 Gorff 10 |  Newyddion
Prinder gwybodaeth am Alzheimer's
07 Gorff 10 |  Newyddion
'Angen gwario mwy' ar dementia
03 Chwef 10 |  Newyddion
Codi uned newydd ar gyfer yr henoed
28 Meh 10 |  Newyddion
Alzheimer: Hwb i'r broses?
06 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific