British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Mawrth 2011, 14:37 GMT
Cymraeg clir y Cyfrifiad

logo Cyfrifia

Bydd cwblhau holiaduron Cyfrifiad 2011 yn dipyn haws oherwydd gwaith i sicrhau bod Cymraeg clir yn cael ei defnyddio.

Mae Eleri Jones o Uned Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at y gwaith o sicrhau bod y fersiwn Gymraeg yn un y gall siaradwyr Cymraeg ei deall a'i defnyddio yn ddidrafferth.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol fu'n gyfrifol am ddatblygu'r holiadur gyda'r ddwy iaith ochr yn ochr, ac fe ddaeth cymorth gan Lywodraeth y Cynulliad, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Canolfan Bedwyr ac eraill.

Dyma'r tro cyntaf yn hanes y cyfrifiad i hyn ddigwydd.

Yn dilyn beirniadaeth yn y gorffennol fod iaith y fersiwn Gymraeg yn anodd ac anystwyth, mae swyddogion y Swyddfa Ystadegau wedi ymdrechu i sicrhau na fydd holiadur 2011 yn darllen fel cyfieithiad.

'Syml a naturiol'

Meddai Eleri Jones, arweinydd Uned Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr: "Roedd yn bleser ac yn fraint cael bod yn aelod o'r Grŵp Cefnogi a oedd yn helpu swyddogion y Swyddfa Ystadegau i greu'r fersiwn Gymraeg o holiaduron Cyfrifiad 2011.

"Fy rôl i oedd ceisio cadw iaith yr holiaduron mor glir, syml a naturiol â phosib fel bod Cymry Cymraeg a dysgwyr o bob oed a gallu'n fodlon mynd ati i lenwi holiadur Cymraeg."

Dr Jayne Mathias fu'n arwain y gwaith o dîm casglu data'r Cyfrifiad, a dywedodd:

"Barn gyffredinol y siaradwyr Cymraeg a gymerodd ran yn y profi ar hyd a lled y wlad yw bod iaith ac arddull yr holiaduron hyn yn glir."

'Ar bob lefel'

Fy rôl i oedd ceisio cadw iaith yr holiaduron mor glir, syml a naturiol â phosib fel bod Cymry Cymraeg a dysgwyr o bob oed a gallu'n fodlon mynd ati i lenwi holiadur Cymraeg
Eleri Jones

Dywedodd Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg: "Mae'n amlwg bod yr iaith Gymraeg wedi cael ei hystyried ar bob lefel.

"Rydym yn hyderus y bydd pobl Cymru yn gallu cymryd rhan yn y cyfrifiad yn eu dewis iaith, a chroesawn y datblygiad hwn yn fawr."

Dywedodd Wyn Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor: "Yn ogystal â'i gwaith yn cefnogi a datblygu defnydd o'r Gymraeg yn fewnol yn y Brifysgol, rydym yn falch iawn o'r modd y mae Canolfan Bedwyr yn rhannu ei harbenigedd yn allanol er budd yr iaith a'i siaradwyr."HEFYD
Cyfrifiad: Holiadur yn y post
07 Maw 11 |  Newyddion
Sir i roi prawf ar gyfrifiad 2011
18 Medi 09 |  Newyddion
Blwch i'r Cymry yn y Cyfrifiad
11 Rhag 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific