British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Mawrth 2011, 08:06 GMT
Theatr yn 'herio syniadau'

John McGrath
John McGrath yw cyfarwyddwr artistig National Theatre Wales

Yn ei blwyddyn gyntaf mae theatr genedlaethol cyfrwng Saesneg Cymru wedi herio'r ddelfryd draddodiadol o beth yw theatr.

Dyna ddywed prif weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru Nick Capaldi am National Theatre Wales.

"Mae rhaglen ddechreuol National Theatre Wales wedi herio ein syniadau cyfarwydd o beth yw theatr, a beth gall e fod," meddai Mr Capaldi.

Buddsoddi mewn perfformiadau

Yn hytrach na buddsoddi arian y theatr mewn adeilad, mae'r cwmni'n mynd â theatr at y cyhoedd gan gynnal perfformiadau ar draethau, clybiau gweithwyr, tafarnau ac unwaith mewn fflat ynghanol Caerdydd.

"Gyda dychymyg, deallusrwydd a hiwmor mae National Theatre Wales wedi creu partneriaethau newydd cyffrous sydd wedi creu ffrwydrad o greadigrwydd yng nghymunedau ar draws Cymru," ychwanegodd Mr Capaldi.

"Mae'r ystod o waith wedi bod yn anhygoel, o ddrama am y pwysau cyfoes sy'n wynebu pobol ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr, i adfywiad o ddrama gan Aeschylus sy'n delio gyda materion sydd yr un mor berthnasol heddiw ac oeddynt yn 500BC.

The Persians - National Theatre of Wales
The Persians oedd un o berfformiadau'r theatr. Fe'i lleolwyd ar dir y fyddin ym Mannau Brycheiniog.

"Mae wedi bod yn flwyddyn o weithgaredd anghredadwy, ac fe hoffwn llongyfarch y cwmni am eu llwyddiant am beth y maent wedi cyflawni."

'mapio Cymru'

Cafodd National Theatre Wales gyllid o £3 miliwn dros dair blynedd gan Lywodraeth y Cynulliad y llynedd ac yn ei blwyddyn gyntaf mae wedi llwyfannu 13 pherfformiad ar draws Cymru.

Wrth lansio'r theatr ar y we fis Tachwedd 2009 dywedodd y cyfarwyddwr artistig John McGrath mai'r bwriad oedd "mapio Cymru" gyda pherfformiadau ar hyd ac ar led y wlad.

Yn sefydliad y glowyr yn y Coed Duon oedd perfformiad cyntaf National Theatre Wales ac mae perfformiad olaf y flwyddyn gyntaf ym Mhort Talbot dan gyfarwyddiaeth yr actor o'r ardal honno Michael Sheen.

Perfformiad y mis

"Mae'n anodd credu nad oedd National Theatre Wales wedi cynnal unrhyw sioeau flwyddyn yn ôl," meddai Mr McGrath.

Yn gyfan gwbl, bydd y theatr wedi llwyfannu un perfformiad y mis yn ei blwyddyn gyntaf.

"Rydym wedi cael blwyddyn brysur ers ein noson agoriadol yn Sefydliad Glowyr y Coed Duon - mae ein 12fed cynhyrchiad, sef Mundo Paralelo, bellach yn cael ei lwyfannu yn y Torch yn Aberdaugleddau.

"Rydym wedi teithio llawer ar draws y wlad, ac yn teimlo ein bod wedi tyfu fyny'n gyflym iawn.

"Rydym yn hynod falch â'r ymateb rydym wedi'i gael a'r ystod eang o bobl sydd wedi dod i'n perfformiadau."

'Cyfoethogi theatr'

Roedd creu theatr genedlaethol cyfrwng Saesneg yn un o ymrwymiadau llywodraeth glymblaid Cymru'n Un ac mae Alun Ffred Jones, y gweinidog treftadaeth, yn ymfalchio i'r llywodraeth roi cyllid i'r theatr.

"Maen nhw wedi cael effaith fawr ar y byd diwylliant yng Nghymru a thu hwnt," meddai Mr Jones.

"Cafodd eu rhaglen uchelgeisiol ar gyfer y flwyddyn gyntaf ganmoliaeth uchel ac adolygiadau positif iawn. Does dim amheuaeth eu bod yn cyflawni eu hamcanion i ddatblygu a chyfoethogi theatr iaith Saesneg yng Nghymru."HEFYD
Lansio theatr genedlaethol Saesneg
05 Tach 09 |  Newyddion
Cwmni theatr Saesneg i Gymru?
26 Hyd 06 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific