British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Mawrth 2011, 06:56 GMT
Ysgrifennydd Cymru: Y cam nesa?

Cheryl Gillan
Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, yn ei swyddfa

Mae adroddiad pwyllgor Seneddol yn argymell ystyried a ddylid uno swyddi Ysgrifenyddion Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ar hyn o bryd mae adroddiad y Pwyllgor Dethol Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn edrych ar nifer o faterion sy'n deillio o'r mesur fydd yn lleihau nifer yr Aelodau Seneddol o 650 i 600.

Dywed yr adroddiad y dylai hynny arwain at lai o weinidogion ac ysgrifenyddion preifat, yn enwedig o ystyried polisi "Cymdeithas Fawr" Llywodraeth San Steffan sy'n ceisio datganoli grym i gymunedau.

Storm

Bu storm wleidyddol dros y penwythnos wrth i Lywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Elis-Thomas, awgrymu y dylid cael gwared â Swyddfa Cymru.

Awgrymodd Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, y dylid ystyried uno swyddi Ysgrifennydd Cymru â swyddi cyfatebol Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Roedd yr ymateb yn chwyrn gan y pleidiau eraill a mynnodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, mai mater i'r Prif Weinidog, David Cameron, oedd hynny.

Roedd llefarydd Llafur ar Gymru, Peter Hain, hefyd yn feirniadol er iddo yntau fod yn Ysgrifennydd dros Gymru a Gogledd Iwerddon ar yr un pryd yn y llywodraeth ddiwethaf.

Cryfhau

Dylai'r llywodraeth sicrhau nad yw'r diwygiadau cyfansoddiadol yn rhoi mantais i'r llywodraeth weithredol dros y corff Seneddol yn ei gyfanrwydd
Bernard Jenkin

Ar hyn o bryd mae 141 o ASau yn cael eu hystyried yn weinidogion neu'n ysgrifenyddion preifat cyn belled ag y mae pleidleisio yn y Senedd yn y cwestiwn - hynny yw rhaid iddyn nhw bleidleisio gyda'r llywodraeth neu ymddiswyddo.

Pe bai'r nifer yma yn aros yr un peth pan fydd llai o ASau, byddai hynny'n cryfhau'r llywodraeth weithredol ar draul y Senedd ar y cyfan.

Mae'r pwyllgor yn argymell tri cham :-

• Dylai'r uchafswm cyfreithiol ar y nifer o weinidogion gael ei bennu fel ffigwr terfynol;

• Dylai nifer y gweinidogion yn Nhŷ'r Cyffredin gael ei chwtogi o wyth yn unol â'r gostyngiad yn nifer yr ASau;

• Dylai nifer yr ysgrifenyddion preifat gael ei chyfyngu i un ymhob adran - gostyngiad o 26.

'Hawdd eu cyflawni'

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Bernard Jenkin: "Dylai'r llywodraeth sicrhau nad yw'r diwygiadau cyfansoddiadol yn rhoi mantais i'r llywodraeth weithredol dros y corff Seneddol yn ei gyfanrwydd.

"Mae ein hargymhellion i leihau nifer y gweinidogion i adlewyrchu'r lleihad yn nifer yr ASau yn gymharol fach ac yn hawdd eu cyflawni."

Mae'r adroddiad hefyd wedi dweud: "Rydym hefyd yn argymell edrych o ddifri ar adrannau'r llywodraeth am Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon er mwyn sicrhau bod y strwythurau gwleidyddol yn Whitehall yn adlewyrchu at atgyfnerthu bwriad clir y llywodraeth mewn deddfwriaeth i ddatganoli grym a chyfrifoldeb."

Dywedodd llefarydd Llafur dros Gymru, Peter Hain AS: "Yr hyn sy'n bwysig yw fod gan Gymru lais grymus o gwmpas bwrdd y Cabinet gyda swyddogion o Gymru yn cefnogi hynny.

"Mae Cymru eisoes yn cael cam drwy golli teirgwaith gymaint o ASau na Lloegr yn y Senedd nesaf, ac fe fyddai'n annerbyniol i Gymru golli yn y llywodraeth hefyd."

Dileu

Ond mae'r Aelod seneddol Ceidwadol dros Aberconwy, Guto Bebb, yn cytuno y dylid dileu Swyddfeydd Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd nad oedd hi'n gwneud synnwyr i gael tri ysgrifennydd gwladol a thri gweinidog ar wahân.

Ei awgrym yw cael un ysgrifennydd gwladol gyda chyfrifoldeb dros y tair gwlad, ond cadw tri gweinidog fel bod modd arbed arian i'r llywodraeth tra'n cadw llais o gwmpas y bwrdd yn y cabinet.

Dywedodd llefarydd ar ran Downing Street: "Mae'r Ysgrifenyddion Gwladol a'r gweinidogion i'r gweinyddiaethau datganoledig yn benodiadau gan y Prif Weinidog.

"Maen nhw'n gwneud gwaith pwysig yn cynrychioli materion eu gwledydd ar lefel Llywodraeth y DU a materion Llywodraeth y DU yn y gweinyddiaethau datganoledig.

"Doedd dim cynlluniau i newid y strwythur yma."HEFYD
Cefnogaeth i'r llywydd
07 Maw 11 |  Newyddion
Llywydd: 'Dim angen Swyddfa Cymru'
06 Maw 11 |  Newyddion
'Protestio'n erbyn ad-drefnu Blair'
15 Meh 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific