British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Mawrth 2011, 19:43 GMT
Organau: Dim cais am bwer

Cerdyn rhoddwr
Mae'r llywodraeth yn disgwyl i'r cynulliad nesaf ddeddfu ar roi organau

Mae'r Gweinidog Iechyd Edwina Hart wedi dweud wrth aelodau'r Cynulliad ei bod wedi tynnu'n ôl y cais i San Steffan am bŵer i ddeddfu ar roi organau.

Dywedodd Mrs Hart wrth ACau bod dim angen i'r Cynulliad ofyn am ganiatad i ddeddfu ar ganiatad tybiedig i roi organau yn dilyn y bleidlais Ie yn refferendwm pwerau'r Cynulliad.

Dywedodd ei bod yn disgwyl i'r Cynulliad nesaf basio'r ddeddfwriaeth gan fod cefnogaeth draws-bleidiol i'r syniad.

Llesteiriwyd cais y gweinidog i gael y pŵer i ddeddfu ar roi organau wedi i'r Cwnsler Cyffredinol Dominic Grieve godi cwestiwn a oedd y mater o fewn i bwerau datganoledig y Cynulliad.

Dywedodd Mrs Hart wrth iddi gyflwyno'r gorchymyn i'r Cynulliad yn wreiddiol iddi dderbyn e-bost munud olaf yn mynegi pryderon Llywodraeth San Steffan a oedd y cynllun yn cydymffurfio â'r Ddeddf Hawliau Dynol.

Newid wedi'r refferendwm

Edwina Hart, Gweiniodg Iechyd Cymru
Edwina Hart, Gweinidog Iechyd

Dywedodd Mrs Hart mewn llythyr at Lywydd y Cynulliad: "Mae canlyniad y refferendwm wedi gwneud y ffordd yn glir i Lywodraeth Cynulliad Cymru gyflwyno mesur gyda'r craffu deddfwriaethol addas yn digwydd yma yn y Cynulliad.

"Yn hynny o beth Mr Llywydd, eich penderfyniad chi fydd e a yw mesur gan lywodraeth y Cynulliad o fewn i bwerau'r Cynulliad.

"Barn bendant y Cynulliad yw, ag ystyried geiriad atodlen saith i Ddeddf Llywodraeth Cymru, byddai gan y Cynulliad y pwer i basio deddf ar roi organau."

Croeso i'r cyhoeddiad

Croesawodd Veronica German AC benderfyniad y gweinidog i dynnu'r cais am bwer yn ol.

"Rydym ni'n sicr yn edrych ymlaen at fil cynnar ar y mater hwn yn y Cynulliad nesaf, pa fath bynnag o lywodraeth fydd yma," meddai Mrs German.

Ychwanegodd bod gwrthwynebiad y Cwnsler Cyffredinol i'r gorchymyn organau yn parhau i fod yn "ddirgelwch" iddi.

Dywedodd Mrs Hart bod cefnogaeth i'r dddeddfwriaeth ar draws y pleidiau a'i bod yn hanfodol i aelodau'r Cynulliad ddangos "ein bod ni'n disgwyl i'r ddeddfwriaeth hon symud yn ei blaen."

Dywedodd Dr Dai Lloyd AC o Blaid Cymru bod tynnu'r gorchymyn rhoi organau yn ol yn "newyddion gwych" ac na fyddai rhaid i'r Cynulliad fynd "a'i gap yn ei law" i San Steffan cyn creu cyfreithiau.

"Mae'n dod i hyn - does byth angen gorchmynion arnom ni eto," meddai.

"Mae'r lle hwn bellach yn Senedd."HEFYD
Organau: Disgwyl cyhoeddiad
12 Ion 11 |  Newyddion
Cais i newid y drefn gofrestru
10 Ion 11 |  Newyddion
Hwb i newid system rhoi organau
08 Gorff 10 |  Newyddion
Organau: 'Y drefn bresennol'
17 Tach 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific