British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2011, 20:56 GMT
Carchar i gwpl am dwyllo pensiynwyr

John Leslie Davies o Waunfawr, Gwynedd
Clywodd y llys fod Davies wedi twyllo un pensiynwraig o bron i £95,000

Mae cwpl wedi eu carcharu am dwyllo pensiynwyr yng ngogledd Cymru o £116,000.

Cafodd John Leslie Davies, adeiladwr 66 oed, ei garcharu am bedair blynedd a hanner tra cafodd Rhian Jones, 49, ddwy flynedd.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod un pensiynwraig wedi colli mwy na £90,000 ar ôl i Davies ennill pŵer twrnai dros ei harian.

Dywedodd y barnwr fod y ddau o'r Waunfawr yng Ngwynedd wedi manteisio ar eu dioddefwyr "yn unswydd er budd ariannol personol".

Clywodd y llys fod y cwpl wedi dod yn ffrindiau gyda gwragedd hŷn o Lanystumdwy, Pwllheli ac Abergele - oedd yn 80, 75 a 74 oed - cymryd arian ganddyn nhw, a chodi prisiau afresymol am waith ar eu cartrefi, a oedd weithiau yn ddiangen.

Dywedwyd wrth y llys fod y pâr wedi mynd ar wyliau tramor ac ar long bleser gyda rhywfaint o'r arian.

Dywedodd yr erlynydd, y bargyfreithiwr Simon Medland, fod y cwpl wedi "byw yn ddi-dreth, ar arian parod am gyfnod o dair blynedd gan gasglu symiau sylweddol o arian drwy gogio gwneud gwaith adnewyddu, trwsio ac adeiladu mewn cartrefi pobl hŷn, fregus oedd yn aml yn bobl gymysglyd hefyd ".

Plediodd Davies yn euog i 18 cyhuddiad o dwyll, dwyn, cuddio eiddo troseddol ac ennill gweithrediad gwarant gwerthfawr drwy dwyll.

Roedd Jones wedi gwadu pum cyhuddiad ond fe'i cafwyd yn euog yn unfrydol mewn achos llys fis Rhagfyr.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry wrthyn nhw fod eu hymddygiad yn "ddirmygadwy".

"Dros gyfnod o rhwng pedair a chwe blynedd fe aethoch chi ati yn systematig i dargedu a thwyllo pobl hŷn, gymysglyd, dryslyd a bregus yn feddyliol," meddai.

Clywodd y llys fod gan y ddau euogfarnau blaenorol a bod Davies, sydd bellach yn aros am driniaeth ar ei galon, wedi ei gael yn euog o 73 o droseddau blaenorol.

Bydd gwrandawiad dan y Ddeddf Enillion Troseddol yn cael ei gynnal fis Mehefin.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific