British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2011, 17:20 GMT
£6 miliwn i bobol gafodd waed wedi ei heintio

Bag gwaed
Cafodd 4,300 HIV a hepatitis ar ôl cael eu heintio gan waed ddiwedd y saithdegau a dechrau'r wythdegau

Fe fydd £6 miliwn o iawndal ar gael i gleifion yng Nghymru gafodd waed wedi ei heintio yn y saithdegau a'r wythdegau.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, fe fydd taliad blynyddol o bron £13,000 i bob unigolyn â Hepatitis C a chlefyd yr afu.

Mae hyn wedi cyhoeddiad yn San Steffan am daliadau i gleifion yn Lloegr ym mis Ionawr ac yn yr Alban fis Mawrth - a chyhoeddi adolygiad o'r gefnogaeth i'r rhai gafodd eu heinto.

'Heb unrhyw fai'

"Ar ôl siarad â nifer o bobl â gwaed wedi ei heintio, rwy'n ymwybodol iawn o'u problemau a hynny heb fod unrhyw fai arnyn nhw," meddai'r Gweinidog Iechyd, Edwina Hart.

"Rydw i wedi penderfynu y byddai'n annheg peidio â chyflwyno pecyn sy'n cyfateb i'r un yn Lloegr.

"Dylai pobl sydd angen gwaed gael hyder yn y system bresennol gan fod newidiadau mawr wedi bod ers y saithdegau hwyr a'r wythdegau i sicrhau bod y drefn yn fwy diogel."

Cafodd 4,300 o bobl HIV a hepatitis ar ôl cael eu heintio gan waed ddiwedd y saithdegau a dechrau'r wythdegau.

Pobl oedd yn dioddef o haemoffilia ac anhwylderau gwaed eraill gafodd y trallwysiadau gwaed.

Ar hyn o bryd mae pobl â hepatitis ar ôl trallwysiad o waed wedi ei heintio yn cael taliad o £20,000.

Mae £25,000 pellach yn cael ei roi i rai sy'n datblygu afiechyd ar yr afu.

£12,800

O dan y drefn newydd bydd taliad blynyddol o £12,800 i'r rhai â Hepatitis C wedi trallwysiad gwaed ac sydd wedi datblygu afiechyd difrifol ar yr afu, y taliadau i ddechrau o Ionawr 10, 2011.

Bydd ychwanegiad at y taliadau unigol sydd eisioes wedi ei gwneud am yr afiechydon gwaethaf sy'n gysylltiedig â Hepatitis C o £25,000 i £50,000 a bydd mwy o bobl yn gymwys am fwy o arian o Gronfa Skipton, y gronfa sy'n rhannu'r arian.

Fe fydd perthnasau y rhai fu farw cyn Awst 29, 2003 pan sefydlwyd cronfa Skipton yn gallu gwneud cais am iawndal.

Yng Nghymru fydd dim terfyn amser i berthnasau gofrestru i hawlio hyd at £70,000.

Fe fydd y taliadau yn cael eu heithrio rhag profion modd yng nghyd-destun gofal cymdeithasol.HEFYD
Dadl ar waed wedi ei heintio
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific