British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2011, 09:09 GMT
Cyfarfod cynta' i drafod ad-drefnu ysgolion Powys

Dosbarth o blant
Mae undebau yn pryderu y bydd nifer o swyddi dysgu yn cael eu colli

Cafodd y cynta' mewn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus i drafod ad-drefnu addysg uwchradd a chweched dosbarth ym Mhowys ei gynnal yn y Trallwng nos Lun.

Fe fydd y cyfarfodydd mewn 13 o ysgolion uwchradd a thri choleg addysg uwch dros gyfnod o fis.

Roedden nhw i fod i ddechrau'r mis diwethaf ond fe gafon nhw eu gohirio am fod prifathrawon yn poeni am y nifer fawr o bobl a fyddai'n debyg o ddod i'r cyfarfodydd.

O dan gynlluniau Cyngor Powys gallai ysgolion uno gyda'i gilydd a gallai rhai ysgolion golli eu chweched dosbarth.

Fe gymeradwyodd yr awdurdod lleol gynlluniau fis Rhagfyr - fyddai'n golygu bod saith neu wyth o ysgolion yn gweithredu ar draws 13 o safleoedd.

Ond mae arweinwyr undebau yn gwrthwynebu'r cynigion yn gryf, gan ofni y bydd yn arwain at golli swyddi.

DYDDIADAU'R CYFARFODYDD
Mawrth 7 - Theatr Clera, Ysgol Uwchradd Trallwng
Mawrth 10 - Canolfan Gymunedol Llanidloes
Mawrth 14 - Ysgol Uwchradd Crughywel
Mawrth 16 - Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt
Mawrth 23 - Ysgol Uwchradd John Beddoes, Llanandras
Mawrth 24 - Ysgol Uwchradd y Drenewydd
Mawrth 28 - Coleg Powys, Llandrindod
Mawrth 31 - Ysgol Uwchradd Maesydderwen, Ystradgynlais
Ebrill 4 - Coleg Powys, Y Drenewydd
6 Ebrill - Coleg Powys, Aberhonddu
Ebrill 7 - Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth
Cyfarfodydd i gyd am 6.30pm - ond yr un yng Nghanolfan Gymunedol Llanidloes ar Fawrth 10 am 7pm.

Ffynhonnell: Cyngor Powys

'Heriau sylweddol'

Mae'r cynigion ar gyfer addysg ôl-16 yn cynnwys cau dosbarthiadau chwech mewn ysgolion ac agor canolfannau chweched dosbarth neu weithio mewn partneriaeth â choleg addysg bellach y sir, Coleg Powys.

Mae'r cyngor wedi dweud fod ei gynlluniau yn ymateb i gwymp niferoedd disgyblion a chyflwr adeiladau.

Dywedodd y Cynghorydd David Jones, sy'n gyfrifol am ysgolion: "Mae'r awdurdod, yr ysgolion a'r coleg yn wynebu heriau sylweddol."

Ond mae un o gynghorwyr y Drenewydd, Russell George, un o dri aelod bwrdd sydd wedi pleidleisio yn erbyn y cynlluniau, wedi dweud nad yw'n credu fod yna achos economaidd o blaid y newid.

"Mae'n allweddol nad ydyn ni'n gwneud unrhyw beth sy'n niweidio'r ddarpariaeth bresennol," meddai.HEFYD
Ad-drefnu ysgolion: Gohirio cyfarfodydd
07 Chwef 11 |  Newyddion
Cau ysgol: Galw am ailfeddwl
02 Chwef 11 |  Newyddion
Bygythiad i 11 o ysgolion cynradd
19 Ion 11 |  Newyddion
Addysg: Pryder undeb am swyddi
02 Rhag 10 |  Newyddion
Mesur y galw am addysg Gymraeg
30 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific