British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2011, 06:54 GMT
'Angen denu mwy o fuddsoddiad tramor'

Ffatri (cyffredinol)
Mae nifer o swyddi gweithgynhyrchu wedi diflannu yng Nghymru yn y blynyddoedd diwetha'

Dyw Llywodraeth Cynulliad Cymru ddim yn gwneud digon i ddenu cwmnïau tramor i fuddsoddi yng Nghymru ac i hybu allforion gan gwmnïau Cymreig, yn ôl pennaeth y corff sy'n cynrychioli cwmniau Almaenig ym Mhrydain.

Yn ôl Dr Bernd Atenstädt, Prif Weithredwr German Industry UK, mae Adran Ddatblygu Economaidd Llywodraeth y Cynulliad wedi treulio gormod o amser yn ad-drefnu yn hytrach nag adfer yr economi.

Dywedodd y dylai Cymru nid yn unig fod yn edrych am fuddsoddiad o'r Almaen - economi fwyaf Ewrop, sydd eisoes wedi dod allan o ddirwasgiad - ond hefyd yn gwneud mwy i allforio cynnyrch i'r Almaen.

Yr Almaen yw'r trydydd buddsoddwr tramor mwya' yng Nghymru - y tu ôl i'r Unol Daleithiau a Japan - ac mae diwydiannau Almaenig yn cyflogi 7,148 o bobl ar 46 o safleoedd ar draws y wlad.

Mae German Industry UK yn cynrychioli cwmnïau ynni fel npower ac E-on, sydd gyda'i gilydd yn cynhyrchu traean y trydan sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru.

Ymchwiliad

Mae Cymru, fel gweddill Ewrop, wedi bod trwy gyfnod economaidd heriol. Ond rydym wedi rhoi polisi economaidd newydd ar waith er mwyn creu economi gref a bywiog yng Nghymru
Llywodraeth y Cynulliad

Daw'r sylwadau wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ddechrau ymchwiliad i'r modd y mae cwmnïau yn buddsoddi yng Nghymru.

Roedd y Pwyllgor wedi penderfynu cynnal ymchwiliad ar ôl gweld fod canran y buddsoddiad tramor sy'n dod i Gymru wedi gostwng.

Yn ôl llefarydd ar ran y pwyllgor:

"Yn yr 1980au hwyr ac yn ystod rhan helaeth o'r 1990au, roedd Cymru'n llwyddo i ddenu buddsoddwyr o'r tu allan, gyda'r wlad yn ennill tua 15% o'r buddsoddiad oedd yn dod i'r DU, a'r swyddi oedd yn deillio ohono.

"Ond yn y blynyddoedd diweddar, mae'r amgylchedd i ddenu buddsoddiad wedi newid yn sydyn, ac mae Cymru wedi colli nifer fawr o swyddi a chynnyrch gweithgynhyrchu."

Safle ffatri Fillcare ger Llantrisant
Fis diwetha' cyhoeddodd cwmni Fillcare o Ffrainc eu bod yn bwriadu creu bron i 200 o swyddi newydd ar hen safle ffatri L'Oreal ger Llantrisant

Wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor, dywedodd yr economegydd Dr John Ball, o Brifysgol Abertawe, nad oedd Cymru'n llwyddo i ddenu buddsoddiad o ansawdd uchel am fod y lefel sgiliau yn "ofnadwy" a'r system addysg yn "ddiffygiol".

"Y perygl ydy'n bod ni yn buddsoddi yn fewnol er mwyn buddsoddi, a hynny ar lefel sgiliau a thâl isel. Mae angen gwneud rhywbeth o ddifri' ynglŷn ag addysg."

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi blaenoriaethu chwe sector economaidd, yn cynnwys y diwydiannau creadigol a gwasanaethau ariannol.

Ond dywedodd Dr Ball: "Mae edrych ar chwe sector yn nonsens llwyr. Dyw'r sector cyhoeddus ddim yn dda am adnabod enillwyr, mae hynny'n berffaith glir. Mae gan Lywodraeth y Cynulliad obsesiwn gyda rhai sectorau sydd ddim yn ffynnu, ond yn hytrach yn crebachu."

'Heriol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad:

"Mae Cymru, fel gweddill Ewrop, wedi bod trwy gyfnod economaidd heriol. Ond rydym wedi rhoi polisi economaidd newydd ar waith er mwyn creu economi gref a bywiog yng Nghymru.

"Mae hyn yn cynnwys datblygu a chefnogi busnesau yng Nghymru, adnabod cyfleoedd allforio a denu buddsoddiad o ansawdd uchel o wledydd tramor."

Yn y cyfamser, mewn araith yn Llundain nos Lun i hyrwyddo Cymru, dywedodd Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, ei fod yn edrych i weld a allai gweinidogion ymyrryd i sicrhau gwell cyfleoedd i fusnesau fenthyca arian.

"Un o'n hamcanion ni yw sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn gallu cael gafael ar yr arian y maen nhw ei angen," dywedodd.HEFYD
200 o swyddi newydd ar hen safle
10 Chwef 10 |  Newyddion
Denu cwmniau yn ystod dirwasgiad
03 Maw 09 |  Newyddion
200 o swyddi'n diflannu
24 Hyd 08 |  Newyddion
Buddsoddiad i Gymru yn gostwng
29 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific