British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Mawrth 2011, 07:42 GMT
Holiadur Y Cyfrifiad yn y post i 26 miliwn o gartrefi

Ffurflen 2001
Roedd 'na aniddigrwydd am un cwestiwn ar ffurflen 2001

Mae popeth yn ei le ac mae ffurflenni Cyfrifiad 2011 yn cael eu postio i bob cartre yng Nghymru a Lloegr.

Rhaid postio holiadur i 26 miliwn o gartrefi drwy Brydain, ac fe fydd y gwaith yn dechrau yn Llundain, Manceinion a Chaerdydd ddydd Llun.

Bydd cartrefi'n dechrau derbyn yr holiaduron - sydd mewn amlenni porffor a gwyn o faint A4 - o fore Mawrth Mawrth 8 ymlaen.

Fe fydd bob cartref yng Nghymru a Lloegr yn derbyn yr holiadur cyn Diwrnod y Cyfrifiad ar Fawrth 27.

AMSERLEN Y CYFRIAID
Mawrth 7: Ffurflenni yn cael eu hanfon
Mawrth 8: cartrefi yn dechrau derbyn y ffurflen
Llenwi'r ffurflen ar bapur neu ar-lein gyda gwybodaeth am eich cartref ar Fawrth 27
Mawrth 27: Diwrnod y Cyfrifiad
Mawrth 28-Ebrill 15: Swyddfeydd yn derbyn y ffurflenni papur yn ôl
Gwasanaeth Arlein yn cau ar Fai 6
Mawrth 27: Diwrnod y Cyfrifiad

Mae'n rhaid i bob un ohono ni lenwi'r ffurflen neu wynebu dirwy.

Caiff yr arolwg ei gynnal ar ran y llywodraeth bob 10 mlynedd.

Yn ôl Hedd Vine, Rheolwr Ardal Caerdydd ar gyfer y Cyfrifiad, mae'r wybodaeth o'r cyfrifiad yn cael eu defnyddio ar gyfer darparu gwasanaethau.

"Mae'n gofyn lot o gwestiynnau ond y rheswm yw bod rhaid cael darlun o'r boblogaeth, darlun llawn o'r gendl gan bod ystadegau'r cyfriafd yn cael eu defnyddio gan y Llywodraeth ac awdurdodau lleol a iechyd er mwyn cynllunio a darparu gwasanaethau sydd eu hangen ar y genedl."

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cartref ddychwelyd y ffurflen wedi diwrnod y Cyfrifiad ar Fawrth 27.

Ond eleni mae modd dewis llenwi'r holiadur ar-lein.

"Dylai pobl gadw llygad am yr amlen porffor a gwyn fydd yn eu cyrraedd nhw yn ystod y bythefnos nesaf," meddai Glen Watson, Cyfarwyddwr Cyfrifiad 2011.

"Gan fod yr holiaduron yn cael eu postio nawr, rydyn ni mewn sefyllfa dda ar gyfer Cyfrifiad 2011.

"Unwaith y bydd pobl wedi cael eu holiadur, gallan nhw ei lenwi ar lein os oes yn well ganddyn nhw wneud hynny, drwy fynd i www.cyfrifiad.gov.uk

"Bydd hyn yn gynt ac yn well i ni gan na fydd yn rhaid i ni sganio'r ffurflenni a dehongli'r holl lawysgrifen.

"Wrth gwrs, gall pobl ei lenwi â llaw o hyd os ydyn nhw am wneud hynny.

"Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad yn brydlon a'i anfon aton ni, bydd yn golygu nad oes rhaid i unrhyw un alw heibio i'ch atgoffa chi.

"Mae ystadegau'r cyfrifiad yn galluogi'r awdurdodau yng Nghymru a Lloegr i gynllunio'n gywir ar gyfer y dyfodol mewn perthynas â lleoedd mewn ysgolion, tai, ffyrdd, gwasanaethau brys a llawer o wasanaethau lleol eraill."

Cymry

Cyfrifiad 2011 fydd y tro cyntaf i bobl fedru cofnodi eu bod yn Gymry, hyd yn oed os ydyn yn byw mewn rhannau eraill o Brydain.

Sampl o holiadur Cyfrifiad 2011
Cafodd y Cyfrifiad ar-lein ei brofi ar Ynys Mn yn 2009

Yn 2000 fe wnaeth Aelodau'r Cynulliad bleidleisio'n unfrydol dros gynnwys y blwch "Cymry" ar y ffurflen yn 2001 ond roedd hi'n rhy hwyr i'w newid.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol mai'r ffaith nad oedd y blwch wedi cael ei gynnwys ar y ffurflen yn 2001 arweiniodd at y nifer mwyaf o gwynion.

Cafodd Ynys Môn ei dewis fel ardal i brofi'r system newydd o gyfrifiad ar-lein yn 2009.

Mae disgwyl i'r Cyfrifiad gostio dros £300 miliwn o'i gymharu â £200 miliwn yn 2001.

Fe ddylai'r holiadur wedi'i lenwi roi disgrifiad cywir o'ch cartref a'ch ymwelwyr ar noson y cyfrifiad, sef dydd Sul Mawrth 27 2011.HEFYD
35,000 o swyddi i'r Cyfrifiad
07 Hyd 10 |  Newyddion
Sir i roi prawf ar gyfrifiad 2011
18 Medi 09 |  Newyddion
Blwch i'r Cymry yn y Cyfrifiad
11 Rhag 08 |  Newyddion
Canlyniadau Cyfrifiad 2001
13 Chwef 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific