British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Mawrth 2011, 08:09 GMT
Cyhoeddi cynllun cynaliadwyedd

Melin wynt
Mae ynni adnewyddol yn cael ei weld fel un ffordd o leihau allyriadau carbon

Mae'r Gweinidog Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Grant i Gefnogi Byw'n Gynaliadwy.

Bydd y grant hwn yn rhoi cyllid a chyngor i brosiectau er mwyn helpu pobl i fod yn fwy cynaliadwy a defnyddio llai o garbon.

Mae grantiau gwerth hyd at £15,000 ar gael i fudiadau o bob sector, a gallant ariannu hyd at 50% o gostau prosiectau.

Nod y cynllun yw ysgogi newidiadau hirdymor mewn ffyrdd o fyw - newidiadau a fydd yn helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru ac yn mynd i'r afael ag effeithiau'r newid yn yr hinsawdd.

'Canlyniadau gweladwy'

Wrth siarad yn y digwyddiad i lansio'r cynllun, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Chapter yng Nghaerdydd, dywedodd Jane Davidson mai'r gobaith yw y bydd yr arian yn arwain at ganlyniadau gweladwy.

Jane Davidson AC
Er bod Cymru'n wlad fach, mae Llywodraeth y Cynulliad yn benderfynol o ddangos y gallwn ni fod ar flaen y gad yn yr ymgyrch i warchod a diogelu ein ffordd o fyw a'n gwlad brydferth
Jane Davidson

"Bydd rhwng 50% ac 80% o'r camau rydyn ni'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd yn cael eu cymryd ar lefel leol.

"Rydym yn cynnig cyngor a chymorth arbenigol i gyflenwi a gwerthuso prosiectau trwy ein gwasanaeth Cefnogi Byw'n Gynaliadwy.

"Bydd y cyfuniad hwn o gyllid grant ac arbenigedd yn annog gweithredu'n lleol ledled Cymru.

"Bydd hefyd yn cynnal ein henw da yma a thramor fel gwlad lle mae pethau cyffrous yn cael eu gwneud i ymdrin â'r newid yn yr hinsawdd.

'Newid arferion'

"Er bod Cymru'n wlad fach, mae Llywodraeth y Cynulliad yn benderfynol o ddangos y gallwn ni fod ar flaen y gad yn yr ymgyrch i warchod a diogelu ein ffordd o fyw a'n gwlad brydferth.

"Bydd y cynllun grant hwn yn grymuso pobl i gynllunio a datblygu dulliau o fynd ati i ymdrin â'r newid yn yr hinsawdd.

"Mae hynny'n cael effaith wirioneddol a mesuradwy ar arferion pobl.

"Yn ogystal â lleihau allyriadau, gall newid arferion fod yn ffactor hollbwysig yn nifer y bobl sy'n defnyddio mentrau cynaliadwy eraill, yn ogystal â pherfformiad y mentrau hynny a sut maen nhw'n cael eu defnyddio."

Mae'r cynllun yn cael ei redeg gan Amgylchedd Cymru ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'n cyflogi swyddog datblygu sydd wedi'i leoli gyda Cynnal Cymru i hyrwyddo a datblygu'r cynllun.HEFYD
'Diffyg gwybodaeth' ar dargedau carbon
30 Hyd 10 |  Newyddion
£1.7 tuag at dyfu economi wyrddach
03 Chwef 11 |  Newyddion
Galw am fanteisio ar yr economi werdd
01 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific