British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 19:22 GMT
Pleidlais Ie - beth nesaf?

Y Senedd
Bydd gan Aelodau'r Cynulliad hawl i ddeddfu eu hunain nawr

Ar Fawrth 3 roedd gan 2.2 miliwn o Gymry y cyfle i benderfynu a ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael pwerau deddfu llawn mewn 20 maes datganoledig.

Wedi i'r holl ganlyniadau ddod i mewn i'r Senedd ym Mae Caerdydd ar Fawrth 4 daeth yn amlwg fod 35.4% o'r etholwyr wedi bwrw pleidlais a 63.5% o'r rheiny wedi pleidleisio Ie.

Nawr, bydd camau pendant yn cael eu cymryd i weithredu'r newidiadau.

Gyda'r mwyafrif wedi pleidleisio i newid y drefn bresennol, fe fydd angen Gorchymyn Cychwyn i symud o Ran 3 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i Ran 4.

Rhaid i'r gorchymyn gael ei gymeradwyo gan fwyafrif syml o Aelodau'r Cynulliad - ni fydd Aelodau Seneddol yn ymwneud â'r gorchymyn hwn.

Bydd disgwyl i'r aelodau gymeradwyo'r gorchymyn cyn diwedd cyfnod y Cynulliad presennol - fe fydd y Cynulliad yn gorffen ar gyfer cyfnod yr ymgyrch etholiadol ar Fawrth 31.

Fe fydd y mesurau sy'n mynd trwy'r Cynulliad ar hyn o bryd - fel y mesur tai a'r mesur llywodraeth leol - yn parhau ar eu taith yn ôl yr arfer.

Bil

Fe fydd unrhyw fesur sy'n cael ei basio gan Aelodau'r Cynulliad mewn pryd yn cael ei anfon i gael cymeradwyaeth y Frenhines yn ôl yr arfer.

Pan fydd y gorchymyn yn cael ei basio, bydd deddfwriaeth ym Mae Caerdydd yn cael ei galw'n 'bil' - yn hytrach na mesur arfaethedig fel y sefyllfa bresennol - wrth iddyn nhw wneud eu taith trwy'r broses graffu.

Wedi cael sêl y Frenhines bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei galw'n ddeddf - yn hytrach na mesur.

Fe fydd gan bob deddf Gymreig sêl arbennig a, chyda pleidlais Ie, fe fydd gwaith yn dechrau ar lunio cynllun y sêl hwnnw.

Palas Buckingham ar ôl cael cyngor Coleg yr Herodr ac eraill fydd yn dewis y cynllun terfynol.

Pe bai'r mwyafrif wedi pleidleisio Na byddai'r sefyllfa wedi aros yr un fath, gyda'r Cynulliad yn parhau i ofyn i Senedd San Steffan am bwerau deddfu o fewn yr 20 maes sydd wedi eu datganoli neu sy'n derbyn grym trwy ddeddfau Seneddol yn San Steffan.

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol, Cheryl Gillan, wedi awgrymu y byddai'n rhaid ail-edrych ar y system bresennol er mwyn ei symleiddio pe bai'r cyhoedd wedi dewis cadw'r drefn bresennol drwy bleidleisio Na.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific