British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2011, 06:44 GMT
ACau ymhlith y rhai sy'n hawlio'r cyflog uchaf

Y Senedd
Fe fydd cyflog sylfaenol ACau yn £53,852 y flwyddyn tan 2015

Ni ddylai rhewi cyflogau Aelodau Cynulliad am bedair blynedd fod yn rhwystr i'r bobl fwyaf talentog ymgeisio am sedd yn y Cynulliad Cenedlaethol, yn ôl adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae'r adroddiad yn nodi cyflog sylfaenol o dros £53,000 i Aelodau'r Cynulliad dros y pedair blynedd nesaf sy'n golygu y byddan nhw ymhlith yr 1.7% o bobl sy'n hawlio'r cyflog uchaf yng Nghymru.

Fe wnaeth cyflogau aelodau gynyddu 56% rhwng 1999 a 2010.

Mae ACau wedi cytuno y dylai eu cyflog fod yn sefydlog ar £53,852 tan etholiad 2015.

Mae'r rhai sydd mewn swyddi - o fewn y llywodraeth neu yn gadeiryddion pwyllgorau - yn derbyn mwy, gyda'r Prif Weinidog yn gymwys i dderbyn cyfanswm o £134,722.

Taliadau llety

Yr adroddiad yma yw'r cyntaf gan Fwrdd Taliadau Annibynnol y Cynulliad Cenedlaethol sef ymateb y cynulliad i sgandal taliadau Aelodau Seneddol.

Y bwrdd sy'n gosod cyflogau a thaliadau ym Mae Caerdydd.

Mae'r bwrdd felly eisiau adeiladu ar y penderfyniad ac adlewyrchu y gallai rôl yr ACau newid yn y cynulliad nesaf
George Reid, Cadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Cynulliad Cenedlaethol

Yn ôl casgliadau'r adroddiad roedd cyflog sylfaenol AC ymhlith y 1.7% uchaf yng Nghymru ac ymhlith y 4.8% uchaf o ran rheolwyr a phrif swyddogion.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau lleihad yn nifer yr ACau a fydd yn gallu hawlio taliadau am lety yng Nghaerdydd o 51 aelod i 25 aelod.

Dim ond rhent hyd at £700 y mis y bydd aelodau yn gallu ei hawlio, nid morgais.

Fe fydd cyllideb staff i'r ACau yn codi o £80,000 i £89,000 ond fe fydd y broses benodi yn newid.

Daw'r newidiadau i rym ar ddechrau pedwerydd tymor y Cynulliad wedi'r etholiad ar Fai 5.

O ddechrau'r tymor hwnnw fe fydd yn rhaid i bob swydd wag gael ei hysbysebu yn allanol ar wefan y Cynulliad.

Aelodau teulu

Mae'r adroddiad yn datgelu amrywiaeth yn y nifer o wyliau blynyddol mae staff cynorthwyol yn gymwys i'w gael - rhai yn derbyn 20 diwrnod y flwyddyn tra bod eraill yn derbyn 35.

O dan y rheolau newydd fe fydd ACau yn dal i gael cyflogi perthnasau ond fe fydd eu rhan yn y broses recriwtio yn llai.

Aelodau o staff adnoddau dynol y cynulliad fydd yn cynnal y cyfweliadau olaf a'r asesiadau.

Cyfanswm cyflogau, lwfansau a chostau staff ACau y flwyddyn nesaf fydd £12.7 miliwn, gostyngiad o 7.1%.

Dywedodd cadeirydd y Bwrdd, George Reid, ei bod hi'n allweddol bod ACau yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i wneud eu gwaith wedi canlyniad y refferendwm yn gynharach yn y mis.

Cafodd penderfyniadau cyntaf y bwrdd ar gyflogau eu gwneud "o dan amgylchiadau economaidd anodd", meddai.

"Ar yr un pryd, fe wnaethon ni benderfyniadau i gynyddu grym y Cynulliad.

"Mae'r bwrdd felly eisiau adeiladu ar y penderfyniad ac adlewyrchu y gallai rôl yr ACau newid yn y Cynulliad nesaf.

"Nawr bod pobl Cymru wedi pleidleisio o blaid cynyddu pwerau yn y Cynulliad, rydym yn hyderus bod y system ariannol yma yn cynnig cefnogaeth ddigonol i'r aelodau yn y Cynulliad nesaf."HEFYD
Dim codiad cyflog i ACau
12 Tach 10 |  Newyddion
Cyflogau ACau: Bwrdd annibynnol
26 Mai 10 |  Newyddion
Trefn treuliau newydd i ACau
02 Tach 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific