British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 06:51 GMT
Pleidlais: 'Diffyg gwybodaeth'

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Roedd 35% o'r rhai a holwyd yn dweud eu bod yn ffafrio Cynulliad phwerau deddfu a chodi trethi.

Roedd bron hanner y pleidleiswyr posib yn y refferendwm yn teimlo nad oedden nhw'n derbyn digon o wybodaeth i roi ateb deallus i'r cwestiwn, yn ôl arolwg.

Dyna oedd casgliad arolwg barn ICM a gomisiynwyd gan BBC Cymru.

Gallai'r ffaith bod 48% yn dweud nad oedden nhw wedi derbyn digon o wybodaeth yn achos pryder i wleidyddion.

Dywedodd union hanner y rhai a holwyd eu bod yn teimlo eu bod wedi cael digon o wybodaeth i wneud penderfyniad yn y refferedwm.

Roedd ymgyrch Gwir Gymru wedi penderfuynu peidio â gwneud cais i fod yn ymgyrch Na swyddogol.

Golygodd hyn nad oedd yr un ymgyrch yn gallu cael amser am ddim ar y teledu a'r cyfryngau i gyflwyno eu neges na chwaith ddefnyddio'r Post Brenhinol am ddim i ddosbarthu taflenni i bob cartref yng Nghymru.

Trethi

Mae'r arolwg o 1000 o bobl yn awgrymu mai Cynulliad â phŵer i godi trethi a llunio deddfau yw opsiwn mwyaf poblogaidd y cyhoedd.

Roedd 35% yn cefnogi Cynulliad â'r pwerau hynny.

Dim ond 18% oedd am Gynulliad deddfwriaethol fel y bydd gan Gymru os oes pleidlais Ie a dim ond 17% oedd yn dymuno dilyn y drefn bresennol.

San Steffan
Roedd 17% yn dweud y bydden nhw'n dymuno aros gyda'r drefn bresennol

Roedd y nifer oedd eisiau diddymu'r Cynulliad a'r nifer oedd eisiau annibyniaeth tua'r un fath gyda 15% eisiau dychwelyd i'r cyfnod cyn creu'r Cynulliad ac 11% eisiau annibyniaeth.

Mwy o ddylanwad

Mae'r arolwg hefyd yn dangos bod nifer y bobl sy'n credu bod gan Lywodraeth San Steffan fwy o ddylanwad dros Gymru na Llywodraeth y Cynulliad wedi cynyddu'n sylweddol.

Mae 47% yn credu bod mwy o ddylanwad gan San Steffan o gymharu a 40% flwyddyn yn ôl tra bod y nifer sy'n credu mai Llywodraeth y Cynulliad sydd fwyaf dylanwadol wedi syrthio o 36% i 24%.

Ond dywedodd 58% eu bod yn credu mai Llywodraeth y Cynulliad ddylai gael y dylanwad mwyaf gyda 27% yn ffafrio dylanwad San Steffan.

Wedi pedair blynedd o glymblaid yn y Bae, byddai'n well gan 61% weld un blaid mewn llywodraeth fwyafrifol wedi'r etholiad nesaf.

33% oedd yn cefnogi'r syniad o glymblaid arall.

Bu ICM yn holi 1003 o oedolion ar Fawrth 1 a 2, 2011.HEFYD
Pobl Cymru'n bwrw eu pleidlais
03 Maw 11 |  Newyddion
Refferendwm: Y cyfri wedi dechrau
04 Maw 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific