British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 07:55 GMT
Trafod Gwylwyr y Glannau

Un o weithwyr Gwylwyr y Glannau
Dywed gwrthwynebwyr bod gwybodaeth leol yn allweddol

Mae ail gyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol canolfannau Gwylwyr y Glannau yng Nghymru yn cael ei gynnal nos Wener.

Y cyfarfod yn Aberdaugleddau yw'r ail mewn cyfres o dair sy'n cael eu cynnal yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad asiantaeth Gwylwyr y Glannau eu bod yn bwriadu cau canolfannau drwy Brydain.

Dan y cynlluniau newydd, dim ond un ganolfan fydd yn dal i fod ar agor yng Nghymru a hynny yn y Mwmbwls ger Abertawe.

Dim ond achosion yn ystod y dydd y bydd gorsaf y Mwmbwls yn delio â nhw ac fe fydd y gwasanaeth 24 awr y dydd yn cael ei reoli yn Aberdeen, Dover a Southampton neu Portsmouth.

Cafodd y cyfarfod cyntaf ei gynnal yng Nghaergybi nos Fercher a chafodd y cyhoedd gyfle i holi swyddogion Gwylwyr y Glannau.

Deiseb

Roedd dros 200 o bobl mewn rali yng Nghaergybi ym mis Chwefror a mwy na 100 mewn rali yn Aberdaugleddau yr un mis.

Mae mwy na 10,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn erbyn cynlluniau i gau'r orsaf yn Aberdaugleddau.

Cynhelir y cyfarfod yng Ngwesty Cleddau Bridge, Ffordd Essex, Doc Penfro o 7:30pm tan 9:00pm nos Wener, Mawrth 4.

Dywed Asiantaeth Gwylwyr y Glannau y bydd cyfle i'r gymuned leol glywed mwy am y cynigion, gofyn cwestiynau i gynrychiolwyr Asiantaeth Gwylwyr y Glannau a mynegi eu barn.

Mae gorsafoedd Caergybi ac Aberdaugleddau o dan fygythiad wrth i Lywodraeth y DU wneud toriadau.

Mae penaethiaid Asiantaeth Gwylwyr y Glannau yn dweud fod y drefn bresennol yn "aneffeithiol" a bod angen ei gwella ond nad oedd y cynlluniau'n "derfynol".

"Yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni yw gwell gwasanaeth ar gyfer y ganrif hon," meddai Syr Alan Massey, pennaeth yr asiantaeth.

"Mae angen rhwydwaith Brydeinig ac mae angen defnyddio'n pobl yn well yn ogystal â'n sgiliau a'n technoleg er mwyn cydlynu'n well.

'Dadansoddol'

"Mae gwybodaeth leol yn allweddol ac mae'n ymddangos ei bod wedi dal dychymyg y bobl ond mae'n rhaid bod yn fwy dadansoddol."

Cyhoeddwyd y newidiadau ym mis Rhagfyr.

Nod llywodraeth San Steffan yw sefydlu dwy brif orsaf ym Mhrydain, un yn ardal Aberdeen a'r llall yn ardal Southampton/Portsmouth.

Byddai pump o is-orsafoedd, gan gynnwys un yn Abertawe, Falmouth a Humber.

Wedyn byddai is-orsaf yn Lerpwl neu Belffast ac un arall yn Stornoway neu Ynysoedd y Shetland yn yr Alban.

Mae'r cynllun yn golygu y byddai gorsaf Aberdaugleddau yn cau yn 2012-13 a gorsaf Caergybi flwyddyn yn ddiweddarach.

Fe fyddai'r orsaf yn y Mwmbwls yn is-ganolfan yn 2013-14.

Ar hyn o bryd mae 'na 23 o swyddi yn Aberdaugleddau, 28 yn Abertawe a 23 yng Nghaergybi.HEFYD
Poeni am effaith cynlluniau
03 Maw 11 |  Newyddion
Protest yn erbyn cau gorsaf
19 Chwef 11 |  Newyddion
Mwy na 100 mewn rali
15 Chwef 11 |  Newyddion
Trafod pryder am Wylwyr y Glannau
02 Chwef 11 |  Newyddion
Cau gorsafoedd Gwylwyr y Glannau
16 Rhag 10 |  Newyddion
Preifateiddio'r gwasanaethau achub?
12 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific