British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 09:09 GMT
Refferendwm: Y cyfri wedi dechrau

Cyfri pleidleisiau
Fe fydd y cyfri yn dechrau am 9am mewn canolfannau ar draws Cymru

Am 9am ddydd Gwener mae cyfri pleidleisiau'r refferendwm ar bwerau'r Cynulliad wedi cychwyn.

Roedd gan 2.2 miliwn o bobl yng Nghymru hawl i bleidleisio a phenderfynu a ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael pŵer uniongyrchol i lunio deddfau yn yr 20 maes sydd eisoes wedi eu datganoli.

Adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd yw canolbwynt y cyfri'.

Diwrnod y cyfri cam wrth gam .

Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn gynnar brynhawn Gwener gyda'r canlyniad cenedlaethol i'w gyhoeddi yn ddiweddarach.

Mae'r cyfri' yn digwydd mewn 22 o ganolfannau ar hyd a lled Cymru.

Ond fe fydd y rheiny'n cael eu cydlynu'n ganolog yn Y Senedd ym Mae Caerdydd lle bydd y Comisiynydd Etholiadol yn cyhoeddi'r canlyniad terfynol.

Yn ôl awgrym yr arolygon barn, fe fydd yr ymgyrch Ie yn fuddugol ac, yn sicr, fe fyddai mwyafrif i'r bleidlais Na yn dipyn o syndod.

"Dwi ddim yn meddwl bod faint o bobl sy'n pleidleisio yn mynd i wneud dim gwahaniaeth," meddai'r sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes.

"Mae'r refferendwm yma yn un reit dechnegol - ddim yn un ag egwyddorion mawr ond fe fyddai'n well tasa mwy o bobl yn cefnogi rhywbeth.

"Dydi pobl ddim yn mynd allan i bleidleisio os nad oes 'na rywbeth mawr i'w newid."

Roedd cynnal y refferendwm yn rhan o gytundeb Cymru'n Un rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru a arweiniodd at Lywodraeth Clymblaid yn 2007.

Dim ymgyrchoedd swyddogol

Y cwestiwn i'r etholwyr oedd: A ydych chi'n dymuno i'r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?

Doedd 'na ddim ymgyrchoedd swyddogol o blaid ac yn erbyn.

Ym mis Ionawr fe wnaeth y Comisiwn Etholiadol ddweud fod cais Ie dros Gymru yn deilwng i arwain yr ymgyrch o blaid y newid ond nad oedd yr unig gais dderbyniwyd i arwain ymgyrch Na yn gymwys.

Er hynny, dros yr wythnosau diwethaf mae Ie Dros Gymru a Gwir Gymru - y prif grŵp ymgyrchu yn erbyn - wedi bod yn lleisio eu dadleuon ar deledu, radio ac ar y we yn ogystal â rhannu taflenni, posteri a llyfrynnau.

Roedd y ffaith na chafwyd ymgyrchoedd swyddogol yn golygu nad oedd arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio i ymgyrchu ac felly dim cyfle i'r grwpiau wneud darllediadau gwleidyddol.

Mae gan BBC Cymru wasanaeth arbennig yn ystod y dydd gyda'r canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar y wefan newyddion, teledu a radio.

  • ar wefan Newyddion Ar-lein drwy'r dydd;
  • rhaglen gan BBC Cymru ar S4C o 10.30am ymlaen - rhaglen fyw o'r Senedd gyda Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Bethan Rhys Roberts;
  • ar BBC Radio Cymru o 11am ymlaen - rhaglen fyw gyda Dylan Jones o Fae Caerdydd.


REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific