British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 16:35 GMT
Ie neu Na - beth fydd yn digwydd?

Y Senedd
A fydd gan Aelodau'r Cynulliad hawl i ddeddfu eu hunain?

Ar Fawrth 3 roedd gan 2.2 miliwn o Gymry y cyfle i benderfynu a ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael pwerau deddfu llawn mewn 20 maes datganoledig.

Fe fydd y canlyniad yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar Fawrth 4.

Bydd camau pendant i'w cymryd os bydd y bleidlais Ie'n llwyddo ond fe fydd y sefyllfa'n aros yr un fath gyda phleidlais Na.

Parhau

Os yw mwyafrif y pleidleiswyr o blaid Na fe fydd y Cynulliad yn parhau i ofyn i Senedd San Steffan am bwerau deddfu o fewn yr 20 maes sydd wedi eu datganoli neu'n derbyn grym trwy ddeddfau Seneddol yn San Steffan.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol, Cheryl Gillan, wedi awgrymu y byddai rhaid ail-edrych ar y system bresennol er mwyn ei symleiddio pe bai'r cyhoedd yn dewis cadw'r drefn bresennol.

Does dim manylion wedi eu rhyddhau am sut y byddai hi'n symleiddio'r broses.

Cred rhai fu'n ymgyrchu am bleidlais Ie yw y byddai aros gyda'r drefn bresennol yn gwneud y system yn arafach ac yn rhoi cyfiawnhad i swyddogion Whitehall anwybyddu ceisiadau o Gymru.

Gorchymyn

Os bydd mwyafrif yn pleidleisio i newid y drefn bresennol, fe fydd angen Gorchymyn Cychwyn i symud o Ran 3 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i Ran 4.

Rhaid i'r gorchymyn gael ei gymeradwyo gan fwyafrif syml o Aelodau'r Cynulliad - ni fydd Aelodau Seneddol yn ymwneud â'r gorchymyn hwn.

Bydd disgwyl i'r aelodau gymeradwyo'r gorchymyn cyn diwedd cyfnod y Cynulliad presennol - fe fydd y Cynulliad yn gorffen ar gyfer cyfnod yr ymgyrch etholiadol ar Fawrth 31.

Fe fydd y mesurau sy'n mynd trwy'r Cynulliad ar hyn o bryd - fel y mesur tai a'r mesur llywodraeth leol - yn parhau ar eu taith yn ôl yr arfer.

Bil

Fe fydd unrhyw fesur sy'n cael ei basio gan Aelodau'r Cynulliad mewn pryd yn cael ei anfon i gael cymeradwyaeth y Frenhines yn ôl yr arfer.

Pan fydd y gorchymyn yn cael ei basio, bydd deddfwriaeth ym Mae Caerdydd yn cael ei galw'n 'bil' - yn hytrach na mesur arfaethedig fel y sefyllfa bresennol - wrth iddyn nhw wneud eu taith trwy'r broses graffu.

Wedi cael sêl y Frenhines bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei galw'n ddeddf - yn hytrach na mesur.

Fe fydd pob deddf Gymreig â sêl arbennig ac os bydd pleidlais Ie fe fydd gwaith yn dechrau ar lunio cynllun y sêl hwnnw.

Palas Buckingham ar ôl cael cyngor Coleg yr Herodr ac eraill fydd yn dewis y cynllun terfynol.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific